Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.12.2014

Terveys- ja koulutusalan ammattilaisten koulutushanke eteläisessä Somaliassa alueella

Kuvaus

Hankkeessa koulutetaan Somalian terveys- ja koulutusalan ammattilaisia tuottamaan laadukkaita julkisia palveluita sekä hallinnoimaan sektorin resursseja. Kouluttajina toimivat pääasiassa Suomen somalidiasporan asiantuntijat, jotka työn ohessa opettavat paikallisia ammattilaisia Mogadishun alueella. Pitkällä aikavälillä projektin odotetaan edistävän vakautta eteläisessä Somaliassa kasvattamalla kansalaisten luottamusta valtioon palveluiden tuottajana sekä tarjoamalla nuorisolle työllistymismahdollisuuksia. Henkilökunnan ammattitaidon parantuessa luottamus palveluihin kasvaa ja palveluiden käyttö lisääntyy. Lisäksi hankkeessa tuetaan suoraan 60 nuoren työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla heille harjoittelupaikkoja: jokaiselle diaspora asiantuntijalle rekrytoidaan yksi nuori työharjoittelijaa. Hankkeen toteuttaja on IOM (International Office for Migration) ja kokonaisrahoitus on 4 200 000 euroa vuosille 2015-2018.

Rahoituspäätös  15.12.2014

4 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Terveyspolitiikka ja -hallinto 50%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kv siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311709

Tunnus

UHA2013-001106

Sivua muokattu

19.12.2014