Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,02.07.2012

Lisärahoitus Sambian Kansalliselle Viljelijäliitolle (Zambia National Farmers' Union)

Kuvaus

Suomi tukee ZNFU:ta ns. ydinrahoituksen (core support) kautta vuosina 2009-13. Yhteistyö on arvioitu kevään 2012 aikana ja kokemukset ovat pääsääntöisesti erittäin myönteiset. Yhteistyö on käsittänyt institutionaalista tukea Lima Credit Scheme -luotto-ohjelman toimeenpanoon, josta laadittu erillinen arvio osoittaa luotto-ohjelman olleen erittäin onnistunut tapa tukea pienviljelijöiden maataloustuotannon tehostamista, ja tätä kautta viljelijöiden tulojen ja ruokaturvan vahvistumista. Luotto-ohjelman onnistuneen pilotoinnin jälkeen, ja perustuen ohjelman vahvaan kysyntään ZNFU esittää Suomen ydinrahoituksen kasvattamista.

Rahoituspäätös  02.07.2012

2 165 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maatalouden palvelut 50%
  • Maatalouden rahoituspalvelut 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28816516

Tunnus

UHA2012-002146

Sivua muokattu

26.07.2013