Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,05.08.2014

International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net)

Kuvaus

International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net) yhdistää 214 kansalaisjärjestöä ja ruohonjuuritason toimijoita sekä 46 asiaa ajavaa 70 maassa, jotka toimivat yhteistyössä rakentaakseen kansainvälisen liikkeen tehdäkseen ihmisoikeuksista ja yhteiskunnallisesta samanarvoisuudesta arkipäivää kaikille. ESCR-Net:n toimintamalli edesauttaa kansainvälisten aloitteiden, jotka pyrkivät vahvistamaan ihmisoikeusvastuuvelvoitetta kehitysapurahoituksessa ja -politiikassa, edistää tasa-arvoa ja naisten TSS-oikeuksia, tuke strategisia ihmisoikeudenkäyntejä ja positiivisten päätösten toimeenpanoa sekä varmistaa kaikentasoiset vastuumekanismit TSS-velvoitteiden ja muutoksenhakukeinojen käytettävyys rikkomustilanteissa. ESCR-Net toimii koordinointiroolissa NGO Coalitionin ja Campaign for the Optional Protocol to The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (OP-ICESCR) TSS-oikeuksien yleissopimuksen valinnainen lisäpöytäkirja), jotka koostuvat yli 300 järjestöstä. 3-vuotinen projekti keskittyy 3 keskinäisvuorovaikutuksessa olevaan teemaan Ihmisoikeudet, Demokratia ja Voimaannuttaminen: Projekti tavoittelee seuraavia kehitystavoitteita: 1) Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen TSS-oikeuksien kansallistason toimeenpanon kautta. Sisältäen lainsäädännön, poliittiset ohjelmat, ja muutoksenhakukeinot ihmisoikeusloukkaustilanteissa 2) Tehokas TSS-oikeuksien yleissopimus perustuen sen lisäpöytäkirjan laajapohjaiseen ratifiointiin ja jäsenvaltioiden TSS-oikeuksien komitealle antamaan tukeen 3) Lainkäyttäjien ja asianajajien mahdollisuuden käyttää kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja oikeutta kansallisissa oikeustapauksissa ja vahvistaa heidän pääsyään alueellisten ja kansainvälisten oikeussuojakeinojen piiriin kansallisen oikeuskeinot käytettyään 4) TSS-sopimusvelvoitteiden selkiyttäminen ja kasvavassa määrin kansainvälisen avun ja yhteistyön tarjoaminen ihmisoikeuksien toteuttamiseksi OP-ICESCR:n, OP-CEDAW:n niihin liitännäisine kansainvälisine mekanismeineen kautta 5) Lainkäyttäjien ja asianajajien toimintamahdollisuuksien vahvistaminen naisten TSS-oikeuksien toteuttamiseksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 6) Post2015-tavoiteohjelmaan ihmisoikeusperustaisuuden liittäminen erityisesti naisten TSS-oikeudet silmällä pitäen Hankkeen toiminnot kohdistuvat Globaaliin Etelään, ensisijaisesti Afrikkaan ja Aasian.

Rahoituspäätös  05.08.2014

600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892451

Tunnus

UHA2014-012512

Sivua muokattu

28.08.2014