Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,05.06.2015

UFF; Pienviljelijöiden sopeutusmiskyvyn ja toimeentulon parantaminen toimintaryhmillä ja ilmastoystävällisellä maataloudella Kavangossa

Kuvaus

Vaikka Namibia luokitellaan jo ylemmän keskitulon maiden joukkoon, on maalla vielä suuria kehityshaasteita. Taloudellinen epätasa-arvo on maailman korkeimpien joukossa ja alueelliset erot kehityksessä ovat suuret. 31 % väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, työttömyysaste on yli 50 % ja 15 % aikuisväestöstä on HIV/AIDS. Ilmastonmuutoksen ennustetaan vaikuttavan Namibiassa negatiivisesti maatalouden tuottavuuteen ja veden saatavuuteen pahenevan kuivuuden ja nousevien lämpötilojen vuoksi. Arvioilta 70 % väestöstä, erityisesti maaseudulla, saa osan tai koko toimeentulonsa maataloustuotannosta. Siitä huolimatta maatalouden osuus bruttokansantuotteesta on vain 7.4%, ja Namibia tuo yli puolet maassa kulutetuista viljoista ja vihanneksista. Pienviljelijät käyttävät perinteisiä viljelytekniikoita, joiden tuottavuus on alhainen. Tämä heikentää väestön ruokaturvaa. Hankkeella pyritään parantamaan pienviljelijöiden mahdollisuuksia sopeutua ilmaston muutoksen vaikutuksiin kehittämällä, testaamalla ja levittämällä tietoa uusista ilmastoälykkäistä viljelytekniikoista Pohjois-Namibian maaseudulla. Hankkeen välitön tavoite on "parantaa Kavangon alueen pienviljelijöiden uudistumis- ja sopeutumiskykyä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista lisäämällä maatalouden tuottavuutta ja veden saatavuutta ja käyttöä, sekä institutionaalisella vahvistamisella". Hankkeella pyritään saamaan aikaan seuraavat kolme tulosta: 1. 1 000 pienviljelijän ja heidän perheidensä parantunut ruokaturva ja toimeentulo maatalouden tuottavuuden kasvamisen kautta. 2. Maatalouden parantunut ja kestävä vedensaanti sadeveden keräämisellä ja yksinkertaisilla kestelujärjestelmillä 3. Yhteisön ja viljelijöiden uudistumis- ja sopeutumiskyvyn parantuminen pienviljelijöiden institutionaalisen kehittymisen ja yhteisön tietämyksen ja kapasiteetin kasvattamisen kautta 1 000 pienviljelijää muodostavat hankkeessa 50 hengen toimintaryhmiä, Farmers' Clubeja, ja testaavat ja opettelevat yhteisillä näytepelloilla uusia viljelytekniikoita, jotka ylläpitävät maan kasvukuntoa ja parantavat maatalouden tuottavuutta. Ryhmät aloittavat yhdessä myös vihannesten viljelyn. Maataloustuotteiden varastointia parannetaan, ryhmissä harjoitellaan pienimuotoista jalostustoimintaa ja viljelijöiden markkinoillepääsyä tuetaan, parantaen sekä ruokaturvaa että tulotasoa perheissä.

Rahoituspäätös  05.06.2015

124 799 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 40%
  • Ruokakasvien tuotanto 30%
  • Maatalousosuuskunnat 30%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28115450

Tunnus

UHA2015-014589

Sivua muokattu

11.06.2015