Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.12.2015

Eteläisen Afrikan alueellinen innovaatiotukihanke 2.vaihe

Kuvaus

SAIS (Southern African Innovation Support Programme) on alueellinen yhteistyöohjelma, jossa Suomi rahoittaa ryhmää eteläisen Afrikan maita. Verkoston muodostavat jäsenmaat sekä eteläisen Afrikan kehitysyhteisö SADC. Ohjelman toisen vaiheen tavoitteena on vahvistaa alueellista yhteistyötä innovaatiosektorilla. Tämä tarkoittaa käytännössä uuden yritystoiminnan, elinkeinoelämän monipuolistamisen ja sosiaalista ja ympäristöllistä kehitystä tukevien ratkaisujen kehittämistä. Ohjelman toinen vaihe käsittää vuodet 2016-2020 ja sen budjetista Suomen osuus on 9 300 000 euroa. Hankkeen ykkösvaiheessa on ollut kumppanina neljä maata: Namibia, Botswana, Mosambik ja Sambia, sekä instituutionalisena kumppanina Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö SADC. Tämän lisäksi Etelä-Afrikka on ollut mukana ns. tiedonjako-kumppanina. Hanke on rakentanut pohjan ja mallin alueellisen innovaatioyhteistyön syventämiselle, sitouttanut osallistuvat maat yhteistyöhön, luonut verkostoja ja käynnistänyt tärkeitä pilottihankkeita sekä toteuttanut capacity-buildingtoimintaa. I-vaihe on mm. tavoittanut yli 6300 ihmistä verkostoja edistäviin toimiin. Se on tukenut lähes 150:tä yritystä, ja yli 2200 ihmistä on osallistunut sen järjestämiin koulutuksiin ja kursseihin. Toiminnassa ovat olleet edustettuina maiden julkinen ja yksityinen sektori, tutkimusyhteisöt sekä kansalaisyhteiskunnan muut toimijat.

Rahoituspäätös  14.12.2015

9 300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Informaatio- ja viestintäteknologia 50%
  • Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28924126

Tunnus

UHA2015-025242

Sivua muokattu

21.12.2015