Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.03.2017

UNFPA Somalia naisten ja tyttöjen hyvinvointi

Kuvaus

YK:n väestörahasto UNFPA:n tukeminen jatkaa Suomen panostusta Somalian lisääntymis-, äitiys- ja lapsiterveyspalveluiden kehittämiselle. UNFPA on ollut yksi kolmesta YK-järjestöstä, jotka ovat toteuttaneet Somalian äiti- ja lapsiterveyspalveluita kehittänyttä yhteisohjelmaa JHNP:tä. Suomi on tukenut JHNP:n toteutusta 15.5MEUR:lla vuodesta 2014 alkaen. JHNP:n puitteissa äiti- ja lapsiterveyspalveluita on tuotettu alueelle, mikä kattaa puolet Somalian väestöstä. Ohjelma on saanut aikaan hyviä tuloksia ja se on merkittävästi edesauttanut Somalian äitiys- ja imeväiskuolleisuuden pienenemistä. UNFPA on JHNP:n puitteissa tukenut esimerkiksi äitiys-, seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen tarjontaa ja niiden laadun kehittämistä. Sen tuella on mm. tuettu 135 synnytyspalveluita tarjoavan klinikan toimintaa, koulutettu kätilöitä 15 kätilöopistossa, lisäkoulutettu yli 600 terveydenhuollon ammattilaista lisääntymisterveyteen liittyvissä kysymyksissä, ja annettu teknistä apua terveysministeriöiden kapasiteetin vahvistamiseksi ja terveyssektoria koskevien strategioiden kehittämisessä. JHNP:n päättyessä UNFPA jatkaa mandaattinsa mukaisesti lisääntymis-, äitiys- ja lapsiterveyspalveluiden kehittämistä Somaliassa. UNFPA:n johtokunta on päättänyt jatkaa järjestön Somalian v. 2011–2016 kattavan maastrategian toteutusta yhdellä vuodella. Strategia kattaa nyt vuodet 2011–2017 ja sen pitkän aikavälin tulostavoite (overall goal) on parantaa Somalian väestön elämänlaatua. Strategian ytimessä on äitiyskuolleisuuden vähentäminen sekä lisääntymisterveyttä koskevien oikeuksien ja palveluntarjonnan toteutuminen. Lisäksi ohjelma keskittyy sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen ja etenkin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen, sekä Somalian väestö- ja tilastotiedon ja tietoon perustuvan politiikkasuunnittelun edistämiseen. Vuoden 2017 osalta toteutetaan maastrategian kolmea keskeistä ohjelma-aluetta: 1. Lisääntymisterveyspalveluiden kasvanut tarjonta sekä niitä koskevien oikeuksien vahvistaminen (n. 50% v. 2017 budjetista) 2. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja sukupuoleen kohdistuvan väkivallan ehkäisy (n. 25%) 3. Väestö- ja tilastotiedon kehittäminen ja tietoon perustuvan politiikkasuunnittelun edistäminen (n. 25%) Suomi tukee UNFPA:n v. 2011–2017 kattavan Somalian maastrategian toteutusta 2 MEUR:lla v. 2017 määrärahasta.

Rahoituspäätös  24.03.2017

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Väestöpolitiikka ja -hallinto 25%
  • Lisääntymisterveydenhuolto 50%
  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 25%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311775

Tunnus

UHA2017-000990

Sivua muokattu

08.05.2017