Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.06.2014

Viljelijäkerhot pienviljelijöiden apuna varallisuuden luomisessa Mosambikissa

Kuvaus

Mosambikilaisen ADPP-kansalaisjärjestön viljelijäkerhotoiminnan tukeminen kahdessa läänissä; Sofala ja Zambézia vuosina 2014-2018. Hankkeella vaikutetaan köyhyyden vähenemiseen tehostamalla maanviljelyä ja lisäämällä viljelijöiden tuloja kestävällä tavalla. Hankkeen varsinaiset tavoitteet koostuvat kolmesta osasta; i) viljelijäperheen ruokaturvan parantaminen tuotantoa lisäämällä ja monipuolistamalla, ii) viljelijöiden markkinoille ja rahoituksen piiriin pääsyn parantaminen (toiminnan kehittäminen yrityspohjalta), jotta tuottajien osuus maatalouden arvoketjuissa vahvistuisi, sekä iii) yleisen terveystietoisuuden ja ympäristön, ja yhteisöjen vesi- ja sanitaatio-olosuhteiden kohentaminen.

Rahoituspäätös  26.06.2014

8 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Maatalousneuvonta 30%
  • Maatalousosuuskunnat 50%
  • Maaseudun kehittäminen 20%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kehitysmaan kansalaisjärjestö

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25916419

Tunnus

UHA2013-002877

Sivua muokattu

26.06.2014