Namibian opettajajärjestö NANTU:n johdon koulutus alue-ja paikallistasolla
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

Namibian opettajajärjestö NANTU:n johdon koulutus alue-ja paikallistasolla

Kuvaus

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan, ammattijärjestön ja opetushallinnon välistä yhteistyötä koulutuksen,opetustoimen kehittämisessä Namibiassa.Hankkeen tavoitteena on vahvistaa demokraattista kansalaisyhteiskuntaa, lisätä kansalaisten oikeuksia vaikuttaa ammattiinsa ja toimialansa kehitykseen. Tavoitteena on vahvistaa opettajajärjestön järjestöjohdon osaamista ja koulutuspoliittista vaikuttamistyötä järjestön eri tasoilla erityisesti paikallis- ja aluetasolla. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa opettajajärjestö NANTUn jäsenten tietoisuutta opettajien oikeuksista ja velvollisuuksista, vahvistaa opettajien eettisiä periaatteita opetustyössä. Pyrkimyksenä on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia julkisen koulutusjärjestelmän laadun kehittämisessä ja koulutuksen tasa-arvon toteuttamisessa. Hanke myös vahvistaa osaltaan Suomen opetus-ja kulttuuriministeriön ja Namibian opetusministeriön, instituutioiden välistä, kolmivuotista yhteistyöhanketta opetussektorin kehittämisessä.Hanke on koulutushanke, jossa opettajajärjestö NANTUn alue-, paikallis- ja koulutason vaikuttajia koulutetaan sekä järjestöjohtamisesta,demokratiasta, ihmis- ja lastenoikeuksista että koulutuksen laadun kehittämisestä ja koulutuspoliittisesta vaikuttamistyöstä. Hanke vastaa Suomen kehityspoliittisen toimintaohjelman linjauksiin demokraattisesta omistajuudesta ja vastuullisuudesta. Hanke vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa, koska siinä vahvistetaan myös naisten asemaa järjestöjohdossa. Hankkeessa vahvistetaan ihmisoikeuksia edistävää,demokraattisen ja vastuullisen yhteiskunnan periaatteita. Hankkeessa toteutuvat läpileikkaavat teemat,sosiaalisesti kestävä kehitys,sukupuolten tasa-arvo,eriarvoisuuden vähentäminen. Hankkeen perustoimintona on opettajajärjestön johdon koulutus, joka on sijoitus inhimilliseen pääomaan ja kestävää kehitystä.

Myönnöt

 • 2013: 17 000 €
 • 2014: 17 000 €
 • 2015: 17 000 €

Kohdemaa

Namibia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
 • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 30%
 • Ihmisoikeudet 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret

Rahoituskanava

 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 • Namibian National Teachers´ Union NANTU

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28115421

Tunnus

UHA2012-002583

Sivua muokattu

20.08.2013