Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,22.08.2016

Tutkimusraportti väkivaltaisten ääriliikkeiden noususta Sahelin ja Tšadin järven alueella

Kuvaus

International Crisis Groupin tutkimusraportti pyrkii analysoimaan väkivaltaisten ääriliikkeiden nousua Sahelin ja Tšadin järven alueella. Projektin tavoitteena on tarjota laadukasta kenttätutkimusta, joka keskittyy lisäämään ymmärrystä väkivaltaisen ääriliikehdinnän juurisyistä ja dynamiikasta. Projektin tuottama tutkimustieto pyrkii purkamaan aiempia olettamuksia laukaisevista tekijöistä radikalismin ja väkivaltaisten ryhmien lisääntyvän vaikutuksen takana Sahelin alueella. Se pyrkii tarjoamaan analyysiä, joka varmistaa, että keskittyessään ääriliikkeisiin avainasemassa olevat hallitukset ja muut sidosryhmät eivät jätä huomioimatta tai jopa voimista muita haurauden aiheuttajia.Tällainen tieto on erittäin tärkeää, jotta voidaan ymmärtää, mitkä tekijät edistävät konfliktia ja muuttoliikettä Sahelin alueella. Projekti suuntautuu myös Sahelin alueen epävakauteen. Lisäksi se tutkii Boko Haramin kehittymistä Tšadissa, Kamerunissa ja Nigerissä ja sen aiheuttamaa uhkaa koko alueella, liikkeen siteitä muihin ääriliikkeisiin, rakenteellisiin heikkouksiin jotka ovat mahdollistaneet liikkeen nousun, sekä tähän mennessä esitettyjä vastatoimia. Jotta voidaan ymmärtää konfliktin ja väkivaltaisten ääriliikkeiden dynamiikkaa, laaja kenttätutkimus ja kokonaisvaltainen tieto muun muassa paikallisista toimijoista on elintärkeää. Projekti mahdollistaa sen, että Crisis Group voi syventää ja laajentaa tietämystään Sahelin alueen maihin liittyvistä asioista ja jakaa saatua tietoa alueesta Suomen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tämän toivotaan mahdollistavan sen, että hallitukset voivat tehdä sellaisia päätöksiä ja toimenpiteitä joilla Sahelin alueen konfliktia ja väkivaltaisia ääriliikkeitä voidaan hillitä, ja jotka viime kädessä hyödyttävät alueen siviiliväestöä. Muita projektin hyödynsaajia ovat suomalaiset päättäjät ja vaikuttajat, erityisesti ulkoministeriössä, ja Suomen kumppanit kansainvälisessä yhteisössä, päättäjien ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden laajempi kansainvälinen yhteisö, johon Crisis Group pyrkii vaikuttamaan suoraan, sekä konfliktin osapuolet jotka hyötyvät niin Crisis Groupin tutkimukseen perustuvista suosituksista, kuin tutkimuksen mahdollisesti avaamista uusista kommunikaatiokanavista.

Rahoituspäätös  22.08.2016

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset

Rahoituskanava

International Crisis Group

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28924138

Tunnus

UHA2016-003311

Sivua muokattu

10.10.2016