Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.11.2012

Kilimanjaron koulujen ja naisten meijerin maitokummi-ohjelma Tansaniassa

Kuvaus

Kilimanjaron maitokummi-hanke tukee Machamen kylän alakoulujen koulumaito-ohjelmaa ja Kalalin naisosuuskunnan kehittymistä. Alue on kärsinyt Itä-Afrikan tavoin kuivuudesta, ja ala-asteen koululaiset tarvitsevat oppiakseen ruokaa myös koulussa. Koulumaito-ohjelma on vaalivuoden jälkeen lakkautettu kylän kouluissa. Kalalin naisosuuskunta tarvitsee uudenlaista osaamista ja tarvikkeita naisten meijeriinsä, mm. rehun teossa kuivien kausien aikana, maidon hygieniaosaamista, maidon prosessoinnin hygienian parantamista, liiketoimintaosaamista, osuuskunnan toiminnan kehittämistä. Maa-ja kotitalousnaiset haluavat kummijärjestönä olla tukemassa neuvonnalla järjestötoiminnan ja naisyrittäjyyden kehittämistä. Maitokummi-kampanja on uudenlainen tapa tukea Machamen kylän pikkukoululaisia (päähyödynsaaja) ja sitä kautta Kalalin naisten meijerin (hyödynsaaja) ja pienviljelijänaisten (hyödynsaaja) toimintaa. Hanke tukee naisten tasa-arvoa ja ala-asteen koululaisten oppimismahdollisuuksia. Kalalin naisten meijeri toimitti vaalivuonna 2010 osaan kouluista maitoa, mutta tällä hetkellä kouluissa ei ole minkäänlaista kouluruokailua. Näin hanke on mukana tukemassa lasten syrjäytymisen ehkäisyä, meijerin uudenlaisia ympäristöä säästäviä, käsikäyttöisiä laadukkaampia tuotantotekniikoita, tasa-arvoisen päätöksen tekojärjestelmän kehittämistä osuuskunnassa. Hanke tuottaa myös materiaalia lasten ravitsemukseen paikallisille kouluille ja kodeille. Hankkeen keskeisimpiä toimintoja ovat maa-ja kotitalousnaisten maitokummi-keräyksellä koulumaito-ohjelman tukeminen, Kalalin naisten meijeriin maidon prosessointiin liittyvät hankinnat sekä maa-ja kotitalousnaisten kummineuvonta osuuskunnan jäsenyyden kehittämiseen, päätöksentekoon, liiketoimintaan ja ravitsemukseen.

Myönnöt

  • 2013: 25 330 €
  • 2014: 25 670 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Maatalousosuuskunnat 70%
  • Elintarvikeapu (muu kuin hätäapu) 30%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset

Rahoituskanava

  • Maa-ja kotitalousnaisten keskus
  • Kalali Women Dairy Co-operative Society

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28235718

Tunnus

UHA2012-002560

Sivua muokattu

26.11.2012