Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.12.2016

Rauhanvälityksen suunnittelu

Kuvaus

Rauhanvälityksen suunnittelumäärärahoilla pyritään Suomen tekemän rauhanvälitykseen liittyvän kehitysyhteistyön laadun parantamiseen. Määrärahoja käytetään tuloksellisen kehitysyhteistyövaroista rahoitettavan rauhanvälitystyön valmisteluun, arviointiin ja seurantaan ministeriön oman henkilöstön ja ulkopuolisten konsulttien avulla. Rauhanvälitys on myös yksi Suomen ulkopolitiikan prioriteettiteemoista. Hanke on Suomen kehityspolitiikan periaatteiden mukainen. Hanke on myös Suomen YK-strategian mukainen. Rauhanvälitystoiminnan hyödyllisyys on saanut kansainvälistä tunnustusta osana kokonaisvaltaista kriisinhallintaa ja kestävään kehitykseen tähtäävää kehityspolitiikkaa. Konfliktien luonne on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana, ja valtioiden sisäiset konfliktit ovat yleistyneet. Rauhanvälityksen toimintaohjelmassa todetaan, että rauhanvälitystoimet tapahtuvat usein kehitysmaissa tai koskevat niiden väestöryhmiä, jolloin rauhanvälityksen rahoitus on pääsääntöisesti ODA-kelpoista (julkinen kehitysapu

Rahoituspäätös  14.12.2016

50 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892780

Tunnus

UHA2016-005958

Sivua muokattu

16.01.2017