Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 05.03.2018

Ohjelman suunnittelu

Kuvaus

Kehitysyhteistyötä koskevassa maaohjelmassa Suomen ja Tansanian kahdenvälisen yhteistyölle on suunniteltu kaksi päätavoitetta 1) Julkisen sektorin parantunut toiminta, 2) Työpaikkojen ja elinkeinojen lisääntyminen. Keskeiset yhteistyön muodot ovat ohjelma- ja projektituki. Suunnittelumäärärahalla pyritään parantamaan Suomen harjoittaman kehitysyhteistyön toimeenpanoa ja laatua. Kehitysyhteistyön suunnittelumäärärahaa käytetään mm. maaohjelman hankkeiden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin sekä kehitysyhteistyön laadun ja tuloksellisuuden varmistamiseen. Varoja käytetään myös politiikkavaikuttamiseen ja dialogiin ja maaohjelman ja Team Finland -toiminnan synergioiden edistämiseen.

Rahoituspäätös  05.03.2018

250 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28221702

Tunnus

UHA2018-000831

Sivua muokattu

12.04.2018