Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,27.12.2012

Tuki YK:n tasa-arvojärjestön (UN Women) Kenia-maaohjelman toimeenpanolle

Kuvaus

Suomi tukee UN Womenin Kenian-maaohjelman toimeenpanoa 1,7 miljoonalla eurolla vuonna 2013.

Rahoituspäätös  27.12.2012

1 700 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 90%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 10%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821127

Tunnus

UHA2012-004833

Sivua muokattu

09.09.2013