Valoisampi Tulevaisuus - tietokoneavusteisen koulutuksen kautta
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.08.2013

Valoisampi Tulevaisuus - tietokoneavusteisen koulutuksen kautta

Kuvaus

Hanke avaa oppimismahdollisuuksia puutteenalaisista oloista lähtöisin oleville lapsille ja nuorille Mexico Cityn alueella tietokoneavusteisen opetuksen kautta, taaten heille YK:n lapsen oikeuksien julistuksen (art. 28 & 29) mukaisesti oikeuden koulutukseen. Tämä on hankkeen pitkäaikainen tavoite. Meksikon ongelma on tulonjaon suuri epätasaisuus. Meksikon talous on kasvanut, monipuolistunut ja yhteiskunta modernisoitunut, mutta vain pieni osa voi hyötyä siitä. Väestöstä 40% elää köyhyydessä ja 11% äärimmäisessä köyhyydessä, kun vain pieni eliitti rikastuu. Internet ja tietotekniikka saavuttaa vain ne joilla on siihen varaa, 30% väestöstä. Meksikossa on 112 000 000 asukasta. Hanke edistää YK:n vuosituhattavoitetta # 8, mahdollistaen tietotekniikan hyötyjen saatavuuden eri tavoin syrjäytymisvaarassa oleville lapsille. Hanke avaa tietok.avusteisen opetuksen avulla uusia mahdollisuuksia, helposti syrjäytyvien ryhmien, erityisesti lasten, vammaisten ihmisten, alkuperäiskansojen ja etnisten vähemmistöjen, etenemiseen elämässä. joiden mahdollisuudet olisivat muuten lähinnä manuaalista työtä.Sisällöiltään hanke kehittää sekä tietokoneenkäytön perustaitoja että yleisiä oppimis- ja yhteiskunnallisia valmiuksia. Hanke perustaa tietokoneluokkia, ottaen ekologisesti uusiokäyttöön paikallisten yrityksien lahjoittamia tietokoneita joihin ladataan GNU/Linux käyttöjärjestelmä. Tavoitteena on luoda helposti ylläpidettävä, halpa, tietokoneluokkamalli köyhiin lastenkoteihin ja kouluihin. Tietokoneohjelmien valinnassa ja kehityksessä varsinkin naisten ja tyttöjen näkemykset, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet on otettu huomioon. Hankkeella on positiivinen vaikutus naisten asemaan ja se pyrkii toimialueillaan parantamaan tasa-arvotilannetta, itsetuntoa, itsenäisyyttä, parantaen kohderyhmien työmahdollisuuksia ja toimeentuloa. Hankkeen hyödynsaajia ovat: lapset, tytöt ja pojat, lastenkotien työntekijät, koulujen opettajat, Laskennallinen hyödynsaajien määrä on: 4550 arvioituna hankkeen kolmivuotiskaudella. Ensimmäisenä vuotena 2+10 luokkahuonetta, toinen vuosi 20 ja kolmantena 40 luokkahuonetta. Yhteensä 70 tietokoneluokkaa. Koska hankkeen kehittämä luokkahuonekonsepti on vapaasti kopioitava, on odotettavissa että saamme muita toimijoita mukaan kuromaan umpeen Meksikon suurta digitaalista kuilua, ja hyödynsaajien määrä tulee kasvamaan.

Myönnöt

 • 2013: 125 195 €
 • 2014: 126 980 €
 • 2015: 124 020 €

Kohdemaa

Meksiko

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Opetuksen infrastruktuuri 50%
 • Informaatio- ja viestintäteknologia 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ry (FLOM)
 • Hogares Providencia I.A.P.

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

35802108

Tunnus

UHA2012-002653

Sivua muokattu

27.08.2013