Koulutusta toimeentulon tueksi aikuisille pakolaisille Kyaka II pakolaisasutusalueella
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 06.09.2013

Koulutusta toimeentulon tueksi aikuisille pakolaisille Kyaka II pakolaisasutusalueella

Kuvaus

Kehitysongelma, jota hanke pyrkii lieventämään on köyhyys määriteltynä sellaisten perustavanlaatuisten kapasiteettien puutteena joita tarvitaan inhimillisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Hankkeen päätavoite on köyhyyden vähentäminen Kyaka II pakolaisasutusalueen pakolaisten keskuudessa. Köyhyys vähenee omaehtoisuutta lisäämällä, mikä saavutetaan kasvattamalla osallistujien kapasiteetteja tukemalla heidän elinkeinotoimintaansa ja koulutusta. Hankkeella on ihmisoikeusperustainen lähestymistapa, joka mahdollistaa eri pakolaisryhminen osallistumisen hanketoimintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Erityisesti painotetaan naisten ja vähemmistöjen osallistumista. Koulutuksen ja keskustelut sisältävät sukupuolten väliseen tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyviä teemoja. Parantuneiden tietojen ja taitojen ansiosta osallistujien itsetunto paranee ja he rohkaistuvat osallistumaan akiivisesti päätöksentekoon ja yhteisön kehittämiseen. Haavoittuvien ryhmien osallistumisen kautta pyritään vähentämään eriarvoisuutta pakolaisten keskuudessa. Hanke pyrkii pienessä mittakaavassa auttamaan ilmastonmuutokseen sopeutumista edistämällä ympäristöystävällisten ja sopeutuvien maataloustekniikoiden käyttöä tuettavien ryhmien elinkeinotoimissa ja koulutuksissa. Hanke toteutetaan Pakolaisavun kenttähenkilökunnan ja pakolaisten yhteistyönä. Toteutuksessa hyödynnetään asutusalueen olemassaolevia hallintorakenteita. Tuettavat ryhmät ovat suurelta osin jo olemassaolevia ja ne valitaan mm. haavoittuvuuksien ja motivaation perusteella. Fasilitaattorit ovat pakolaisten keskuudestaan valitsemia ja hankkeen kouluttamia. Päähyödynsaajia ovat 30 tuetun ryhmän jäsenet, yhteensä 600-800 henkeä sekä 20-25 fasilitaattoria, jotka saavat koulutuksen. Muita hyödynsaajia ovat ryhmäläisten ja fasilitaattorien perheenjäsenet sekä laajempi yhteisö. Keskeisimmät hanketoiminnot ovat 1) fasilitaattoreiden koulutus, 2) tuki ryhmien elinkeinotoiminnan kehittämiselle ja siihen liittyvän temaattisen, lukutaito- ja kielikoulutuksen järjestäminen kunkin ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, 3) lukutaito-, kieli- ja yrittäjyystaitojen koulutuksen järjestäminen yhdistettynä pienimuotoisiin maataloushankkeisiin, joissa harjoitellaan käytännössä opittuja taitoja, ja 4) kunnan aikuiskoulutuksen tuki opettajia kouluttamalla ja materiaalein.

Myönnöt

  • 2013: 102 000 €
  • 2014: 99 450 €
  • 2015: 112 200 €

Kohdemaa

Uganda

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 90%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 10%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

  • Suomen Pakolaisapu ry - Finnish Refugee Council (FRC)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28506703

Tunnus

UHA2012-002662

Sivua muokattu

06.09.2013