"Lesken ropo" -vanhuskylä Malawiin
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

"Lesken ropo" -vanhuskylä Malawiin

Kuvaus

Malawi on yksi maailman köyhimmistä maista. Erityisesti maan vanhukset, joista suurin osa on naisia, elävät äärimmäisessä köyhyydessä. HIV/AIDS-pandemian seurauksena monien perheiden huoltajat ovat kuolleet ja isovanhemmat ovat joutuneet kasvatusvastuuseen orpolapsista. Tämän tekee vaikeaksi vanhusten taloudellisten resurssien puute ja kyläyhteisöissä elävät sitkeät uskomukset, joiden mukaan pitkään elävät vanhukset harjoittavat noituutta. Vanhuksia syrjitään kyläyhteisöissä ja heidän elämänsä Aids-orpojen vanhempina on kamppailua selviämisestä.Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on turvata Malawin vanhuksille ihmisarvoinen vanhuus, vähentää sairauksia ja kärsimystä sekä ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä vanhusväestön tasa-arvoista kohtelua yhteiskunnassa. Tavoitteena on tukea Malawin valtiota vanhuspoliittisen ohjelmansa käynnistämisessä sekä YK:n vuosituhattavoitteen saavuttamisessa puolittaa köyhyys v:een 2015 mennessä. Projektissa huomioidaan Suomen valtion kehityspoliittiset tavoitteet edistämällä vanhusten ihmisoikeuksia ja vähentämällä syrjäytymistä sekä vahvistamalla erityisesti vanhojen naisten asemaa. Hankkeessa käydään HIV/Aids:n vastaista taistelua paitsi tarjoamalla Mcheren 114 kylän vanhuksille terveyspalveluita, myös puuttumalla HIV/Aids pandemian aiheuttamiin taloudellisiin ongelmiin voimaannuttamalla paikallisia vanhuksia taloudellisesti.Hankkeessa luodaan Malawiin uusi vanhustenhuollon toimintamalli, jonka yksikkö on vanhuskylä. Päätoiminnot tulevat olemaan:* klinikka: tarjoaa perusterveydenhuoltopalvelut alueen vanhuksille ja Aids-orvoille* hostelli: kaltoinkohdeltujen vanhusten tukiasumispalvelu* kuntoutusohjelma: vanhusten kokonaisvaltainen kuntoutus * toimeentulo-ohjelma: pienviljely ja kotieläimet* koulutus- ja vaikuttamisohjelma: vaikutetaan hankkeen sidosryhmiin (asenteet, tieto)Hankkeen toteuttajana toimii Out of African paikallinen kumppanijärjestö Kalibu Ministries.Päähyödynsaajana hankkeessa ovat Chilekan alueen Mcheren 114:n kylän n.1000 avuntarpeessa olevaa vanhusta ja heidän huoltamansa AIDS-orvot. Muita hankkeesta hyötyviä tahoja ovat mm.kyläyhteisöt, Malawin hallitus, ja paikallinen yhteistyökumppani, Kalibu Ministries, jotka saavat kokemusta Malawin hallituksen köyhyyden vähentämisohjelman (PRSP) mukaisen hankkeen toteutuksesta.

Myönnöt

 • 2013: 144 166 €
 • 2014: 132 042 €
 • 2015: 94 313 €

Kohdemaa

Malawi

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Perusterveydenhuollon infrastruktuuri 70%
 • Sosiaaliturva ja -palvelut 20%
 • HIV/AIDS, yhteiskunnalliset vaikutukset 10%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

 • Out of Africa ry
 • Kalibu Ministries

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25302206

Tunnus

UHA2012-002672

Sivua muokattu

20.08.2013