Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.04.2015

EN/Ukrainan toimintaohjelma 2015 - 2017

Kuvaus

Euroopan neuvosto on suunnitellut Ukrainan viranomaisten kanssa Ukrainan lainsäädäntö- ja oikeuslaitosuudistusta koskevan toimintaohjelman vuosille 2015 - 2017.Toimintaohjelma pitää sisällään viiden sektorin kehityssuunnitelmat: perustuslain ja vaalilain uudistukset, oikeuslaitoksen uudistus, demokraattinen hallintotapa, talousrikollisuuden ehkäisy ja ihmisoikeuksien vahvistaminen. Toimintaohjelma noudattaa maan prioriteetteja sekä Euroopan neuvoston valvontaelinten tekemiä viimeisimpiä havaintoja, päätöslauselmia ja suosituksia Ukrainan osalta. Lisäksi toimintaohjelmassa hyödynnetään sekä Ukrainan toimintaohjelmasta 2011 - 2014 että vuonna 2014 toteutetun välittömien toimenpiteiden paketista (Immediate Measures Package) saatuja kokemuksia ja asiakirjoja. Vuosien 2011-14 toimintaohjelman tärkeimpiä saavutuksia on mm. uusi rikoslaki, joka hyväksyttiin ministerineuvoston suositusten mukaisesti. Tämän jälkeen hyväksyttiin useita säädöksiä, mm. Asianajajalakia, Laki Ukrainan maksuttomasta oikeusavusta sekä muutokset koskien lakia oikeuslaitoksen ja tuomarien asemasta uuden rikosain mukaisesti. Näin rikosoikeusjärjestelmän uudistus sai merkittävän sysäyksen uuden rikoslain täytäntöönpanossa. Lisäksi laadittiin Ukrainan syyttäjänvirastoa koskeva uusi laki, jossa otettiin huomioon eurooppalaiset normit. Laki hyväksyttiin ja se tuli voimaan lokakuussa 2014. Hallitus hyväksyi huhtikuussa 2014 konseptin paikallisesta itsehallinnosta ja alueellisen vallan uudistuksesta. Laki julkisesta televisio- ja radiotoiminnasta hyväksyttiin parlamentissa huhtikuussa 2014. Koko toimintaohjelman 2015-2017 kustannusarvio on 45 miljoonaa euroa. Suomi osallistuu ohjelmaan 0,5 miljoonalla eurolla.

Rahoituspäätös  24.04.2015

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 35%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
  • Ihmisoikeudet 35%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Euroopan neuvosto

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501325

Tunnus

UHA2015-006674

Sivua muokattu

04.05.2015