Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.11.2015

MOS/Opetussektorin sektoriohjelma

Kuvaus

Suomi on tukenut Mosambikin opetussektoria vuodesta 1997 ja liittyi yhteisrahasto FASEen vuonna 2003. Suomen rahoitus Mosambikin opetussektorille FASE korirahaston kautta tukee Mosambikin opetusministeriön strategian ESSP III :n ( Education Sector Support Programme III 2012-2016) toteuttamista. Yhteisrahasto FASE:n kautta varoja kanavoidaan vuonna 2015 Mosambikin perusopetukseen 54%, yläasteen ja lukion opetukseen 16%, varhaiskasvatukseen 10%, aikuisopetukseen 2%, ammatilliseen koulutukseen 7% ja institutionaaliseen kehitykseen (sis.opettajien koulutuksen) 12%. Opetussektori on yksi Mosambikin köyhyydenvähentämisstrategian prioriteettisektoreista ja koulutus on mukana Mosambikin uudessa viisivuotissuunnitelmassa 2015-2019. Opetussektorilla huomiota kiinnitetään perusopetuksen laadun parantamiseen mm. opettajainkoulutusta ja varhaiskasvatusta kehittämällä ja turvaamalla kaikkein köyhimpien lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin. Oetushallintoa kehitetään erityisesti piirikuntatasolla.

Rahoituspäätös  24.11.2015

18 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 60%
  • Yläasteen ja lukion opetus 20%
  • Ammatillinen koulutus 20%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Mosambikin valtiovarainministeriö, FASE-sektorirahoitus

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25912402

Tunnus

UHA2015-018670

Sivua muokattu

03.12.2015