Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.08.2012

VÄLIME/Aavikoitumisentorjuntasopimuksen toteutus (CCD)

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea YK:n aavikoitumisentorjuntasopimuksen toimeenpanoa Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Viidennen vaiheen (2012-2016) painopiste on sopimuksen kymmenvuotissuunnitelman kolmessa strategisessa tavoitteessa; kuivien alueiden asukkaiden elinolojen kohentaminen, kuivuudesta kärsivien ekosysteemien tilan kohentaminen sekä kumppanien ja resurssien mobilisointi kuivien alueiden kehityksen tueksi. Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan katalysoivasti sen kuudessa kohdemaassa (Marokko, Algeria, Tunisia, Libanon, Jordania ja mahdollisesti Syyria). Ohjelma antaa kohdemaille neuvontaa, teknistä apua ja siemenrahoitusta (catalytic funding) neljän komponentin avulla; 1. kuivien alueiden kehityshaasteiden integroimiseksi osaksi kansallista suunnittelua ja kansainvälistä agendaa, 2. kuivien alueiden asukkaiden elinkeinomahdollisuuksien lisäämiseksi, 3. luonnonvarojen kestävään hallinnointiin ja 4. sukupuolten välisen tasa-arvon ja kuivien alueiden naisten oikeuksien edistämiseksi. Lisäksi läpileikkaavana tavoitteena on etelä-etelä -yhteistyön lisääminen. Suomen rahoitus neljälle vuodelle on 3 000 000 euroa.

Rahoituspäätös  24.08.2012

3 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Aavikoitumisen torjunta
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

  • YK:n kehitysohjelma
  • YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

86601002

Tunnus

UHA2011-005885

Sivua muokattu

02.09.2013