Haik -maaseudun kehittämishanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Haik -maaseudun kehittämishanke

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä maatalouden tuottavuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä,kasvattaa kotitalouksien tuloja, edistää terveydenhuoltoa ja vahvistaa paikallisyhteisöjä. Projektin kolmannen vaiheen keskeisenä periaatteena on alueen ihmisten itsensä voimaannuttaminen. Erityisesti painotetaan työttömien nuorten ja köyhien naisten aseman parantamista sekä haitallisten perinnäistapojen aiheuttamien ongelmien vähentämistä. Tarkoituksena on antaa ihmisille itselleen keinot vaikuttaa perheidensä hyvinvointiin ja oman alueensa kehitykseen. Maataloushanke vahvistaa ruokaturvaa ja parantaa vesihuoltoa, jolloin kyläläisten terveysolot paranevat esimerkiksi jo puhtaan veden saannin vähentäessä ripulia. Hankkeeseen liittyy paljon kyläläisiä voimaannuttavaa koulutusta, kuten hiv- ja aids-tietoisuuden lisäämistä ja naisten oikeuksien parantamista maanomistajuuskysymyksissä. Hankkeen aikaisemmista vaiheista saadut kokemukset todistavat, että toimenpiteiden avulla saavutetaan haluttuja tavoitteita ja pystytään vaikuttamaan maaseudun väestön terveyden parantumiseen ja ruokaturvaan. Kylän auktoriteettisten vanhimpien, kylien johtajien, naisten ja pappien saaminen mukaan valistustyöhön tukee viestien perille menoa muun muassa hivin ja aidsin ja haitallisten perinnäistapojen kohdalla. Nuorten ongelmana on myös khat-huumeen käyttö, jonka riskien tiedostaminen on yksi hankkeen tavoitteista. Myös kolmanteen vaiheeseen kuuluu kastelujärjestelmien ja kaivojen rakentamista uusien kylien alueille sekä eri ryhmille räätälöityjä koulutuksia, joissa huomioidaan haavoittuvimpien ryhmien jäseniä. Köyhät naiset saavat kanojen ja lampaiden kasvatuksen kautta elinkeinon. Maanviljelijöille opetetaan tehokkaampia viljelymenetelmiä ja neuvotaan tuottavampien kasvien kasvatusta.

Myönnöt

 • 2013: 74 544 €
 • 2014: 73 865 €
 • 2015: 47 324 €

Kohdemaa

Etiopia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Ympäristöapu

Toimiala

 • Maatalouden kehittäminen 70%
 • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret

Rahoituskanava

Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu, Ortaid ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

23814101

Tunnus

UHA2012-002646

Sivua muokattu

22.08.2013