Pienviljelijöiden toimintaryhmät Kuando Kubangon provinssissa Angolassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Pienviljelijöiden toimintaryhmät Kuando Kubangon provinssissa Angolassa

Kuvaus

Projektin yleinen kehitystavoite on edistää ympäristöllisesti kestävää inhimillistä kehitystä Angolan maaseudulla. Välittömiä tavoitteita ovat Kuando Kubangon provinssin pienviljelijäperheiden ruokaturvan ja tulojen parantaminen, perheiden terveyden ja yleisen hyvinvoinnin kehittäminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisen edistäminen. Hankkeeseen osallistuvat pienviljelijät opettelevat maan kasvukuntoa ylläpitäviä viljelymenetelmiä, jotta he saisivat paremman sadon ja ruokaturvaa perheilleen ja ajan myötä voisivat myös myydä tuotannon ylijäämää. Viljelijät harjoittelevat myös liiketoiminnan perustaitoja. Kestävää kehitystä ja sukupuolten tasa-arvoa edistävässä projektissa viljelijöille järjestetään lukutaito-, laskutaito- ja terveys- ja hygieniakoulutusta, ja molempia sukupuolia kannustetaan osallistumaan yhteisiin asioihin demokraattisemman paikallisyhteiskunnan luomiseksi. Viljelijöiden saama koulutus auttaa heitä suunnittelemaan viljelyään paremmin ja opettaa heitä pitämään kirjaa tuotantomääristä. Yhdessä perustettavilla mallipelloilla viljelijät saavat kokeilla uusia viljelymenetelmiä ja erilaisia viljeltäviä lajikkeita kymmenen hengen ryhmissä, omaa satoaan riskeeraamatta. Hanke tavoittaa yhteensä tuhat viljelijää, joista vähintään puolet on naisia. Viljelijät jaetaan 20 toimintaryhmään, joissa on 50 jäsentä. Ryhmät valitsevat itselleen komitean, jolla on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri sekä neuvonantaja, joka on usein kylänvanhin tai muu vastuuhenkilö. Komiteat perehdytetään projektitoimintoihin ja hyviin organisaatiokäytäntöihin kuten osallistuttamiseen ja toiminnan läpinäkyvyyteen. Projektin edetessä vastuu ryhmien ja toimintojen ohjauksesta ja päätöksenteosta siirretään vähitellen kokonaan komiteoille. Angolan maatalous-, kehitys- ja kalatalousministeriö tukee hanketta institutionaalisesti mm. tarjoamalla maanviljelijöille koulutusta.

Myönnöt

 • 2013: 279 787 €
 • 2014: 220 469 €
 • 2015: 181 926 €

Kohdemaa

Angola

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Ympäristöapu
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Maatalousopetus ja -koulutus 70%
 • Terveystietouden edistäminen 15%
 • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 15%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • lapset
 • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

 • U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf
 • ADPP Angola

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

22534569

Tunnus

UHA2012-002611

Sivua muokattu

22.08.2013