Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,19.11.2012

FIDIDAn vammaiskumppanuusohjelma

Kuvaus

Vammaiskumppanuusohjelmaa toteuttavat yhdessä Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry:n ja sen seitsemän jäsenjärjestöä. Vammaiskumppanuusohjelman ideologisena ja käytännön ohjelmatyötä ohjaavana normatiivisena perustana on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Ohjelma koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä ja tukevasta toiminnan osa-alueesta: 1) kehitysyhteistyöhankkeet, 2) vaikuttamistyö ja vammaisnäkökulman valtavirtaistaminen sekä 3) globaalikasvatus ja viestintä. Vammaiskumppanuuden lähtökohtana on vammaisten ihmisten osallistuminen ja itsenäinen elämä sekä vastavuoroinen oppiminen ja yhteistyö. Ohjelman kolme painopistealuetta näkyvät vahvasti sen kaikilla osa-alueilla. Koulutuksen ja vertaisoppimisen avulla vahvistetaan kehitysmaiden vammaisjärjestöjen kapasiteettia kehittää, hallinnoida ja resursoida toimintaansa sekä toteuttaa perustehtäviään vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Vaikuttaminen ja edunvalvontatyö ovat kehitysmaiden ja suomalaisten vammaisjärjestöjen työtä kansalaisyhteiskunnan paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Elinikäisen oppimisen painopistealueella vahvistetaan vammaisten lasten ja nuorten inklusiivista varhaiskasvatusta ja koulutusta eri koulutusasteilla ja tuetaan vammaisten nuorten ja aikuisten non-formaalia elämäntaito- ja ammatillista koulutusta. Vammaiskumppanuusohjelmalla on keskeinen merkitys Suomen kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa tehtyjen vammaisten ihmisten oikeuksiin liittyvien tavoitteiden toteutuksessa. Ohjelman hankkeet edistävät suoraan niiden toteutumista kehitysmaissa. Samanaikaisesti osana ohjelmaa FIDIDAlla on Suomessa johtava rooli vammaiskysymysten valtavirtaistamisen asiantuntijana kehityspolitiikassa sekä suomalaisten kehitysyhteistyötoimijoiden vammaisten ihmisoikeuksiin liittyvän osaamisen vahvistajana. Globaalikasvatuksessa ja viestinnässä vahvistetaan sekä vammaisten ihmisten että laajan yleisön tietoisuutta vammaisten oikeuksiin liittyvästä kehitysyhteistyöstä sekä osallistumista siihen.

Rahoituspäätös  19.11.2012

7 800 000 €

Toimiala

  • Sosiaaliturva ja -palvelut 50%
  • Ihmisoikeudet 20%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdis

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89800106

Tunnus

UHA2012-003948

Sivua muokattu

20.08.2013