Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.11.2016

No Lost Generation - opetuksentuki Jordaniassa ja Syyriassa UNICEFin kautta

Kuvaus

Suomi on rahoittanut UNICEFin kautta No Lost Generation aloitetta Libanonissa (5 MEUR, 2014) ja Turkissa (2,5 MEUR, 2015). Nyt lisämyöntö 5 MEUR on tarkoitus kanavoida tasan Jordaniaan ja Syyriaan. Aloitteen tavoitteena on mobilisoida rahoitusta ja vaikuttaa poliittisesti Syyrian konfliktista kärsivien syyrialais- ja naapurimaiden lasten koulunpääsyyn, lastensuojeluun sekä nuorten asemaan. UNICEFin hankkeessa 1) tarjotaan Jordaniassa tukiopetusta, psykososiaalista tukea ja elämäntaitojen opetusta 8000 tytölle ja pojalle, jotka eivät toistaiseksi käy koulua ja/tai ovat erityisessä vaarassa lapsityövoiman tai -avioliittojen osalta; sekä 2) Syyriassa 32.000 erityisen haavoittuvassa asemassa olevan syyrialaislapsen koulunkäyntimahdollisuudet paranevat koulujen peruskorjauksen ja opettajankoulutuksen myötä. Hyödynsaajista 5000 katetaan cross-border -operaatioin opposition alueella. Tämän lisäksi 30.000 nuorta hyötyy elämäntaito- ja ammatillisesta koulutuksesta. YK on vuoden 2015 alusta vastannut Syyrian kriisiin humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön yhdistävillä kokonaisvaltaisilla apuvetoomuksilla. Suunnitelma Syyriaan (Humanitarian Response Plan, HRP) on suuruudeltaan 3,2 miljardia dollaria ja alueellinen vetoomus (Regional Refugee & Resilience Plan, 3RP) 4,6 mrd USD. Syyrian ja sen naapurimaiden kriisivaste on vuonna 2016 siis yhteensä 7,8 miljardia USD. Suomen hanke on osa UNICEFin opetussektorin työtä HRP- ja 3RP-suunnitelmien puitteissa. No Lost Generation on onnistunut tavoitteessaan mobilisoida rahaa opetukseen Syyrian konfliktin osalta ja lokakuun puolivälissä UNICEFin koko kriisivasteesta opetussektorilla oli kasassa jo 85 %. Tarpeet ovat kuitenkin edelleen valtavat. Suomen rahoitus kattaa vuodet 2017-2018.

Rahoituspäätös  28.11.2016

5 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 40%
  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 30%
  • Opetuksen infrastruktuuri 30%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85301037

Tunnus

UHA2016-005698

Sivua muokattu

01.06.2017