Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.11.2012

UNIDIRin (UN Institute for Disarmament Research) kehitysmaihin suuntautuvan työn tukeminen

Kuvaus

Lähtökohta projektille on Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma, jossa todetaan, että kehitystä ei tapahdu ilman turvallisuutta. Toimenpideohjelmassa määritellään Suomen edistävän ihmisoikeuksia, demokratiaa ja vastuullista yhteiskuntaa osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin pienaseiden laittoman leviämisen estämiseksi ja aseiden säätelemättömän kaupan torjumiseksi. UNIDIR (UN Institute for Disarmament Research) on vapaaehtoisrahoituksella toimiva itsenäinen YK-tutkimuslaitos. Sen tavoitteena on tuottaa asevalvontaan liittyviä ideoita ja edistää asevalvontaan ja turvallisuuteen liittyviä toimia. Vuonna 2008 alettiin kehittää pienasestandardeja (ISACS), joiden avulla pienaseita koskevia kansainvälisiä instrumentteja (YK:n pienasetoimintaohjelma, kansainvälinen jäljitysinstrumentti ja tuliasepöytäkirja) voitaisiin helpommin ja tehokkaammin toimeenpanna. Standardien myötä hankkeen ensivaiheessa UNIDIR ja Monterey-instituutti kehittivät tietokoneohjelman, joka sisältää mainitut pienasestandardit. Hankkeen ensimmäisen vaiheen osalta on saatu hyvää palautetta. Suomen tukemassa hankkeen toisessa vaiheessa tavoitteena on vahvistaa, viimeistellä ja käynnistää työkalu, niin että maita, jotka haluavat mitata työkalun avulla pienasesitoumustensa toimeenpanon tilaa, autetaan käyttämään työkalua. Hankkeen jatkovaiheeseen valitaan noin viisi maata, jotka toimivat koemaina työkalulle. Käytännössä Suomen tuella autettaisiin Keniaa ja/tai CARICOM-alueen maata (Caribbean Community and Common Market) koekäyttämään työkalua. Pienaseongelma on erityisen haastava Afrikassa ja Latinalaisen Amerikan maissa. Pienaseet ovat käytännössä Afrikan joukkotuhoaseita. Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa ongelmana ovat kaikki aseisiin liittyvät osa-alueet kuten varastointi, merkintä ja jäljitys. Hankkeen luomalla työkalulla parannetaan kaikkia niitä osa-alueita. Lisäksi tehostuu aserekisterien ylläpito sekä ymmärrys aseiden määrästä ja omistuksesta. Laiton asekauppa ja aseiden kerääntyminen ovat jokapäiväinen, todellinen uhka kehitysmaiden kansalaisille, erityisesti lapsille ja naisille. Tukemalla hanketta ja sen toimeenpanoa kehitysmaissa, kohdemaiden kansalaisten turvallisuus lisääntyy. http://www.unidir.org/ http://www.miis.edu/

Rahoituspäätös  30.11.2012

60 000 €

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
  • Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely 40%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset

Rahoituskanava

United Nations Institute for Disarmament Research

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89891981

Tunnus

UHA2012-001777

Sivua muokattu

18.09.2013