Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,23.11.2016

Suomen osallistuminen Afrikan kehitysrahaston 14. lisärahoitukseen (AfDF-14)

Kuvaus

Afrikan kehitysrahasto (AfDF) on Afrikan kehityspankkiryhmän (AfDB) pääasiallinen kanava antaa pehmeäehtoista lainarahoitusta ja lahja-apua maanosan köyhimmille ja hauraimmille maille. Toiminnassa korostuvat erityisesti energian saatavuuden parantaminen, ruokaturva ja maatalous, teollistaminen, alueellisen integraation tukeminen sekä afrikkalaisten elämänlaadun parantaminen, ml. koulutus ja nuorisotyöllisyys. Sukupuolten tasa-arvon parantaminen, ilmastonmuutos, hauraat valtiot ja hyvä hallinto ovat pankin toiminnassa vahvoja poikkileikkaavia prioriteetteja. Rahaston suurimpia avunsaajia ovat viime vuosina olleet Etiopia, Tansania, Kenia, Sudan ja Burkina Faso. Myönnettävä rahoitus on Suomen kontribuutio Afrikan kehitysrahastolle lisärahoituskaudella 2017-2019. Kauden aikana Afrikan kehitysrahaston tuella pyritään mm. luomaan nuorille 830 000 uutta työpaikkaa suoraan ja 2,7 miljoonaa työpaikkaa välillisesti, tarjoamaan ammatillista koulutusta 2,2 miljoonalle ihmiselle sekä rahoittamaan 5 GW uutta sähköntuotantokapasiteettia.

Rahoituspäätös  23.11.2016

37 392 498 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Afrikan kehitysrahasto

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892104

Tunnus

UHA2012-003924

Sivua muokattu

22.12.2016