Opetuksen laadun parantaminen Niassan maakunnan peruskouluissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Opetuksen laadun parantaminen Niassan maakunnan peruskouluissa

Kuvaus

Hankkeen yleinen kehitystavoite on taata YK:n vuosituhattavoitteiden mukaisesti laadukas peruskoulutus kaikille alakoululaisille Sangan ja Lichingan alueilla Niassan maakunnassa pohjoisessa Mosambikissa, tasavertaisesti sekä tytöille että pojille, heidän yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Vaikka valtaosa mosambikilaisista lapsista aloittaa nykyään alakoulun, on opetuksen laatu ja koulupudokkaiden määrä yhä suuri ongelma. 21 prosenttia alaluokkien opettajista on vailla minkäänlaista koulutusta työhönsä, ja Niassassa vain 78 prosenttia lapsista suorittaa alakoulun ensimmäiset viisi luokkaa loppuun. Hankkeella parannetaan lasten oppimisympäristöä ja vahvistetaan kouluneuvostoja 60 alakoulussa, järjestetään täydennyskoulutusta 200 opettajalle, koulutetaan alueen opetusviranomaisia ja perustetaan kaksi resurssikeskusta palvelemaan niin opettajia kuin alueen asukkaitakin. Lisäksi hankkeessa tuetaan varhaiskasvatusta perustamalla 30 esikoulua, kouluttamalla niihin opettajat sekä järjestämällä lukutaito-opetusta 200 alueen aikuiselle. Hanke tähtää etenkin oppilaiden luku- ja kirjoitustaitojen parantamiseen. Opettajia ja viranomaisia kouluttamalla opetusmenetelmiä pyritään muokkaamaan lapsikeskeisemmiksi. Esikoulujen perustaminen tukee osaltaan oppimistulosten parantumista alueella, ja kouluneuvostojen vahvistaminen parantaa koulujen hallintoa. Opetuksen laadun lisäksi koulujen varustetason parannuksilla, kuten mm. uusien käymälöiden rakentamisella, odotetaan olevan positiivinen vaikutus lasten ja etenkin tyttöjen pysymiseen koulussa. Resurssikeskuksissa on tarjolla taustamateriaalia ja välineitä, joiden avulla opettajat voivat suunnitella oppituntejaan. Keskuksissa kyläläisille tarjotaan myös tietoa mm. ruokaturvaan, ravitsemukseen ja HIV/AIDSiin liittyen sekä järjestetään ATK-koulutusta.

Myönnöt

 • 2013: 350 000 €
 • 2014: 167 000 €
 • 2015: 178 000 €

Kohdemaa

Mosambik

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Ala-asteen opetus 40%
 • Esiopetus 30%
 • Opettajien koulutus 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

 • U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf
 • ADPP Mozambique

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25916410

Tunnus

UHA2012-002608

Sivua muokattu

22.08.2013