Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.12.2014

MOS/Opetussektorin sektoriohjelma

Kuvaus

Suomi on tukenut Mosambikin opetussektoria vuodesta 1997 ja liittyi yhteisrahasto FASEen vuonna 2003. Suomen rahoitus Mosambikin opetussektorille FASE korirahaston kautta tukee Mosambikin opetusministeriön strategian ESSP III :n ( Education Sector Support Programme III 2012-2016) toteuttamista. Yhteisrahasto FASE:n kautta varoja kanavoidaan Mosambikin perusopetukseen, toisenasteen koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Opetussektori on yksi Mosambikin köyhyydenvähentämisstrategian prioriteettisektoreista. Huomiota kiinnitetään perusopetuksen laadun parantamiseen mm. opettajainkoulutusta ja varhaiskasvatusta kehittämällä ja kaikkein köyhimpien lasten koulun käyntimahdollisuuksien turvaamisella. Lisäksi pyritään parantamaan peruskoulun lopettavien oppilaiden työllistymismahdollisuuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään toisen asteen ja ammatillisen koulutuksen laajentamiseen ja kehittämiseen. Myös opetushallintoa kehitetään erityisesti piirikuntatasolla.

Rahoituspäätös  08.12.2014

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 50%
  • Yläasteen ja lukion opetus 30%
  • Ammatillinen koulutus 20%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Mosambikin valtiovarainministeriö, FASE-sektorirahoitus

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25912402

Tunnus

UHA2011-005839

Sivua muokattu

19.12.2014