Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,23.07.2014

UN Action; Seksuaalisen väkivallan lopettaminen konfliktialueilla

Kuvaus

Projektin tavoitteena on nostaa seksuaalinen väkivalta keskeiseksi haasteeksi rauhan ja turvallisuuden takaamisessa. Hanke kohdistuu hauraisiin valtioihin: Somalia, Etelä-Sudan, Sudan, Liberia, Keski-Afrikan tasavalta ja Kongon demokraattinen tasavalta. Projektin hyödynsaajina ovat konfliktialueiden asukkaat, etenkin naiset ja tytöt, jotka ovat vaarassa joutua seksuaalisen väkivallan uhreiksi osana sotastrategiaa konfliktien aikana ja niiden jälkeen. Projektin tulostavoitteena on: 1. Estää seksuaalisen väkivallan käyttöä sodankäynnin metodina ja uhkana kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. 2. Vastata konfliktien uhrien tarpeisiin. 3. Edistää raiskaustapausten oikeuteen saattamista osana konfliktien jälkeistä jälleenrakennusta ja kehityspyrkimystä. Hankkeen toteuttaa UN Action on Sexual Violence in Conflict, joka koordinoi 13:n YK-järjestön työtä konfliktialueilla. Järjestöt ovat: DPA, DPKO, OCHA, OHCHR, PBSO, UNAIDS, INDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF UNODC, UN Women, ja WHP. Hanketta johtaa YK:n konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan erityisedustaja Zainab Bangura. Suomen rahoitus hankkeeseen on 2 milj. euroa v. 2014.

Rahoituspäätös  23.07.2014

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 34%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 33%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 33%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892482

Tunnus

UHA2014-027236

Sivua muokattu

27.08.2014