Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.12.2017

IUCN; sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten voimaantuminen

Kuvaus

Hankkeessa tuetaan 100 000 eurolla IUCN:n sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten voimaantumista tukevaa työtä vuonna 2018 ja vahvistetaan kansainvälisten ympäristösopimusten, erityisesti Rion sopimusten synergioita. Hanke liittyy tiiviisti Suomen ja IUCN:n puitesopimuskumppanuuteen, jossa läpileikkaavasti korostetaan sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman parantamista sekä kansainvälisten ympäristösopimusten välisten synergioiden vahvistamista kehitysmaissa. Hankkeessa tuetaan IUCN:n työtä tavoitteena YK:n aavikoitumissopimuksen alla tapahtuvan gender-raportoinnin ja -toimeenpanon vahvistaminen sekä avoin verkossa toimiva harmonisoitu kapasiteetinrakentamisalusta genderin ja ympäristön välisten yhteyksien osalta. Tavoitteet kontribuoivat IUCN:n vuodet 2017-2020 kattavan ohjelman toimeenpanoon, etenkin globaaliin tulokseen 2 "luonnonvarojen hallinto kaikilla tasoilla mahdollistaa tehokkaan suojelun ja oikeudenmukaiset yhteiskunnalliset vaikutukset integroimalla hyvän hallinnon periaatteet ja oikeusperustaisen lähestymistavan".

Rahoituspäätös  13.12.2017

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 49%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 51%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt

Rahoituskanava

International Union for Conservation of Nature

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89892849

Tunnus

UHA2017-005969

Sivua muokattu

18.12.2017