Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.12.2015

Afganistan; UNDP; Law and Order Trust Fund (LOTFA)

Kuvaus

Suomi rahoittaa YK:n kehitysohjelman UNDP:n vuonna 2002 perustamaa lain ja järjestyksen erityisrahastoa LOTFA:a (Law and Order Trust Fund for Afghanistan). LOTFA on toiminut tärkeimpänä Afganistanin poliisitoimintaa tukevana ja uudistavana avustuskanavana. Rahastossa on menossa vaihe VIII vuoden 2016 loppuun asti. LOTFA koostuu kahdesta projektista: 1) poliisin (ANP) palkanmaksu ja palkanmaksujärjestelmän kehittäminen, ja 2) Afganistanin sisäministeriön toimintojen ja kapasiteetin kehittäminen ja poliisin ammattitaidon lisääminen kansalaisten turvallisuuden ja oikeusvaltiokehityksen vahvistamiseksi. LOTFA jatkaa yli 150 000 poliisin (ANP) ja yli 6 000 virkapukuisen vankilahenkilöstön (CPD) palkanmaksun hallinnointia, ja kehittää sähköistä palkanmaksujärjestelmää. Perustuen LOTFA:n edellisten kausien tuloksiin 87% em. henkilöstöstä saa palkkansa suoraan pankkitilille, mutta johtuen pankkipalveluiden puuttumisesta joistain osin maata 13% saa palkan ns. luotettavan toimijan kautta, mitä valvotaan erityisesti uudella ohjelmakaudella. Tähän kuuluu myös tuki henkilöstöjärjestelmien ja palkanmaksujärjestelmien uudistamiselle. LOTFA tukee sisäministeriön uudistuspyrkimyksiä, johon kuuluu suorituskyvyn ja vastuullisuuden vahvistaminen ja kansallisten instituutioiden kehittäminen, ml. lainsäädännön uudistamistarpeet. LOTFA myös tukee poliisin ammattitaidon kehittämistä mm. koulutuksen rakenteiden uudistamisen kautta sekä poliisin julkisten palveluiden kehittämistä ja naispoliisineuvostojen perustamista. Tukea annetaan naispoliisien koulutukseen ja työskentelyyn painottaen turvallisen ja kannustavan työympäristön luomista sekä naisille että miehille. Vuonna 2016 Suomen tuki LOTFA-hankkeelle on 4,5 MEUR ja vuosina 2007-2015 Suomi on rahoittanut LOTFA:a yhteensä 11,35 MEUR:olla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 883,561,564 USD, ja rahoittajia ovat: Alankomaat, Australia, EU, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Korea, Norja, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Uusi Seelanti ja Yhdysvallat.

Rahoituspäätös  07.12.2015

4 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Turvajärjestelmän hallinto ja uudistus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62505101

Tunnus

UHA2015-024926

Sivua muokattu

11.12.2015