Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.11.2016

Tuki AU:lle vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämiseksi

Kuvaus

Mantereenlaajuinen toimenpideohjelma vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi Afrikassa hyväksyttiin Afrikan unionin (AU) yleiskokouksen toimesta tammikuussa 2013. Toimenpideohjelma, lisäpöytäkirja vammaisten ihmisten oikeuksista ja toimeenpanevat instituutiot muodostavat yhdessä AUDA:n eli AU:n vammaisarkkitehtuurin (African Union Disability Architecture). Suomen tukeman hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on, että vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat Afrikassa paremmin, koska vammaisnäkökulma on valtavirtaistettu AU:n ja AU:n jäsenmaiden politiikkoihin ja kehitystyöhön. Lyhyen tähtäimen tavoite on, että AU:lla ja sen sosiaaliasioiden osastolla (DSA), muilla AU-instituutioilla, Afrikan alueellisilla järjestöillä sekä AU:n jäsenmailla on paremmat edellytykset edistää vammaisten ihmisten oikeuksien edistämistä ja - osana AUDA:a - toimeenpanna mantereenlaajuista toimenpideohjelmaa. Hankkeessa koulutetaan myös vammaisten ihmisten järjestöjä. Hankkeen ensimmäistä vaihetta, jonka kokonaisbudjetti oli miljoona euroa, toimeenpantiin 1.7.2013-30.06.2016. Hankkeen alustavat positiiviset tulokset - esim. monitorointi- ja evaluointikehikon laatiminen mantereenlaajuiselle toimenpideohjelmalle ja sen hyväksyminen AU-jäsenmaiden toimesta; AU:n jäsenmaiden virkamiesten kouluttaminen; AU:n virkamiehistön lisääntynyt tietoisuus vammaiskysymyksistä - viittaavat siihen, että yhteistyötä AU:n sekä hanketta toimeenpanevan Saksan kehitysapuviraston (GIZ) kanssa kannattaa jatkaa. Jatkovaiheen budjetti on 1,5 miljoonaa euroa, josta Suomen maksuosuus on miljoona euroa. Saksan kehitysyhteistyöministeriö (BMZ) osallistuu hankkeen II-vaiheen kustannuksiin 500 000 eurolla. Hanke alkaa 1.1.2017 ja päättyy 30.6.2019.

Rahoituspäätös  15.11.2016

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

  • German Development Cooperation
  • African Union (excluding peacekeeping facilities)

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

29892331

Tunnus

UHA2016-005252

Sivua muokattu

12.12.2016