Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.12.2015

KV.RAH.LAIT/Maailmanpankin pohjoismainen ihmisoikeusrahasto

Kuvaus

Maailmanpankin Pohjoismainen ihmisoikeusrahasto (Nordic Trust Fund, NTF) on ihmisoikeuksien tieto- ja oppimisohjelma, joka aloitti toimintansa v. 2006. Rahoitusta ovat antaneet Norja, Tanska, Ruotsi, Suomi, ja Islanti ja vuoden 2014 lopussa kokonaisrahoitus oli 25,6 milj. USD, josta Suomen osuus on 4,65 milj. USD. Myös Saksa on tukenut valitsemiaan hankkeita 600.000 USD:lla. Rahastolla on kaksi pääkomponenttia: tiedonjako ja hanketuki. Se on myöntänyt toimintansa aikana rahoitusta hankkeille, tutkimukseen, järjestänyt tapahtumia/työpajoja Maailmanpankin henkilöstölle ja tuottanut ihmisoikeuskirjallisuutta.NTF:n tukemien hankkeiden avulla vaikutetaan siihen, että köyhimmätkin voivat saada terveydenhuoltoa, opetusta, ruokaa ja vettä. Hankkeilla edistetään alkuperäiskansojen osallistumista päätöksentekoon, edistetään hallitusten tilivelvollisuutta kansalaisilleen, tuetaan lakiuudistuksia, torjutaan korruptiota ja parannetaan hallitusten läpinäkyvyyttä toiminnoissaan.

Lisätietoa

www.worldbank.org/ntf

Rahoituspäätös  08.12.2015

2 800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700167

Tunnus

UHA2015-024968

Sivua muokattu

14.12.2015