Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,03.11.2015

1325 - "Naiset, rauha ja turvallisuus" kansallinen toimeenpano: suunnittelu

Kuvaus

1325-yhteistyön suunnittelumäärärahoilla pyritään Suomen tekemän 1325 – teemaan liittyvän kehitysyhteistyön laadun parantamiseen. Varoja käytetään tulokselliseen 1325-työn valmisteluun, arviointiin ja seurantaan. Ministeriön oman henkilöstön ja ulkopuolisten konsulttien avulla.. Lisäksi varoja käytetään erilaisten pienimuotoisten selvityksiin ja seminaareihin sekä 1325-työhön liittyvien matkojen kuluihin. Suomi laati ulkoasiainministeriön johdolla uuden tavoitteellisen toimintaohjelman vuosille 2012–2016. Suomella on YK:n ja sen jäsenmaiden keskuudessa näkyvä tasa-arvokysymysten edelläkävijän ja asiantuntijan rooli, ja lisääntyvää kysyntää yhteistyökumppaniksi. Suomi pyrkii edistämään vahvasti YK:n päätöslauselman 1325 mukaisesti naisten ja tyttöjen asemaa aseellisissa konflikteissa ja naisten huomioimista rauhanprosesseissa. Toimintaohjelmalla pyritään vahvistamaan Suomen osaamista ja asemaa 1325-kysymyksissä vuosina 2012–2016.

Rahoituspäätös  03.11.2015

46 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892678

Tunnus

UHA2015-024502

Sivua muokattu

23.11.2015