Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.12.2017

Inklusiivisen varhaiskasvatuksen hanke

Kuvaus

Hanke pyrkii edistämään kehityshäiriöisten lapsien osallistumismahdollisuuksia varhaiskasvatukseen ilman esteitä ja syrjintää yhdessä muiden lasten kanssa. Pilottihankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää hyviä käytänteitä sekä vaikuttaa asenteisiin kehityshäiriöisten lasten oikeuksista ja heidän erityistarpeista varhaiskasvatusvaiheessa. Hanke toteutetaan kolmessa Myanmarin osavaltiossa (Yangon, Kayin sekä Ayerwaddy). Hankkeen hyödynsaajina ovat kehityshäiriöiset lapset sekä lasten vanhemmat, varhaiskasvatuskeskusten henkilökunta, sekä paikallistason ja valtion viranomaiset. 18 kuukautta kestävän hankkeen budjetti on 120 000 euroa ja sen toteuttaa myanmarilainen kansalaisjärjestö the Eden Centre for Children with Disabilities (http://www.edencentre.org/).

Lisätietoa

http://www.edencentre.org(Linkki toiselle web-sivustolle.)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

  • Suomen suurlähetystö
  • Kohdemaan kansalaisjärjestö

Ota yhteyttä

yan

Rahoituskohteen numero

63501528

Tunnus

UHA2015-024511

Sivua muokattu

21.12.2017