Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.11.2015

Mikro- ja pk-yritysten kilpailukyvyn ja kestävän liiketoiminnan edistäminen talonrakennussektorilla

Kuvaus

Sambian vihreiden työpaikkojen ohjelma edistää mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä ja kestävää liiketoimintaa talonrakennussektorilla. Ohjelma vastaa osaltaan vähiten kehittyneisiin maihin kuuluvan Sambian kasvavaan nuorisotyöttömyysongelmaan ja tarpeeseen monipuolistaa kaivostoimintaan keskittyvää elinkeinorakennetta. Ohjelman välitön tavoite on luoda vähintään 5000 paremmat työehdot ja työskentelyolosuhteet tarjoavaa työpaikkaa ympäristöystävällisen rakentamisen parissa etupäässä nuorille ja parantaa vähintään 2000 olemassa olevan työpaikan laatua kehittämällä kohdennettua sosiaaliturvaa ja lisäämällä työntekijöiden mahdollisuuksia päästä työsuojelupalvelujen piiriin. Hankkeen ollessa puolivälissä on luotu 2549 uutta työpaikkaa (naiset 267, nuoret 1419), mikä on 51 % lopputavoitteesta ja parannettu 1424 olemassa olevan työpaikan laatua (71 % lopputavoitteesta). Ohjelma pyrkii lisäämään ympäristöystävällisen (kestävän) rakentamisen arvostusta sekä suuren yleisön että rakennussektorin toimijoiden keskuudessa, kehittää kestävän rakentamisen lainsäädäntöä ja vahvistaa erityisesti pienten rakennusurakoitsijoiden liiketoimintaosaamista. Nelivuotista (2013-2017) ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä paikallishallintoviranomaisten, rahoituslaitosten, liiketoiminnan kehittämispalvelujentuottajien, pk-rakennusurakoitsijoiden liiton ja muiden talonrakennussektorin yksityisten toimijoiden kanssa Sambian luoteisissa, keskisissä ja eteläisissä provinsseissa sekä Kuparivyöhykkeellä. Suomen rahoitus kanavoituu Sambiassa toimiville YK-järjestöille (FAO, UNEP, UNCTAD ja ITC ILO:n johdolla), jotka antavat ohjelmalle teknistä apua omien vahvuuksiensa mukaisesti yksi YK-periaatteella. Lisäksi VTT ja UN Habitat antavat ohjelman puitteissa teknistä apua sambialaisille arkkitehdeille Sambian arkkitehti-instituutin ja Copperbelt-yliopiston rakennetun ympäristön koulutusohjelman kautta, jotta nämä pystyisivät suunnittelemaan ympäristöystävällisiä, resurssitehokkaita, laadukkaita ja kohtuuhintaisia asuntoja vähävaraisille ja keskiluokkaisille sambialaisille perheille. http://www.zambiagreenjobs.org/

Lisätietoa

http://www.zambiagreenjobs.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  26.11.2015

3 040 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen 60%
  • Työpolitiikka ja työvoimahallinto 20%
  • Rakennuspolitiikka ja -hallinto 20%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kansainvälinen työjärjestö

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28816501

Tunnus

UHA2015-024423

Sivua muokattu

03.12.2015