Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.12.2014

Kosovo/Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö 2

Kuvaus

Kosovossa työttömyysprosentti on viimeisimpien selvitysten mukaan noin 30%, naisten osalta noin 40% ja nuorten osalta yli 50%. Kauppataseen alijäämä on suuri ongelma maan taloudelle, jonka tulopuoli koostuu suurelta osin ulkomaisesta avusta ja diasporan rahalähetyksistä. Taloudelliselle kasvulle ei ole kestävää perustaa. UNDP:n Kosovon kauppaa tukeva kehitysyhteistyö 2 -hanke tähtää työpaikkojen luomiseen erityisesti naisille ja nuorille kehittämällä työllisyys- ja koulutuspolitiikkaa sekä tukemalla keskus- ja kuntatasoa yksityissektoria koskevan politiikan kehittämisessä ja toteutuksessa. Yksityissektorin kehittämisessä ja ansiotulomahdollisuuksien luomisessa keskitytään tuotteisiin ja palveluihin, joille on kysyntää sekä kotimaan- että vientimarkkinoilla. Hankkeella pyritään kasvattamaan kotimaista tuotantoa ja korvaamaan tuontia sekä lisäämään vientiä. Hankkeen ykkösvaiheen tuloksena erityisesti Kosovon kauppa- ja teollisuusministeriön henkilöstön kapasiteetti on kasvanut, on tuotettu sektorianalyyseja päätöksenteon pohjaksi ja yrittäjille on annettu neuvontaa ja koulutusta ja lisätulonhankkimislähteitä. Hankkeen väliarvio suosittaa jatkorahoitusta. Hankkeen kakkosvaiheelle esitetään 950 000 euron rahoitusta vuosille 2015-2017.

Rahoituspäätös  12.12.2014

950 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

eur-40

Rahoituskohteen numero

89201532

Tunnus

UHA2014-050984

Sivua muokattu

19.12.2014