Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.06.2015

YK:n vapaaehtoisrahasto kidutuksen uhreille VFVT

Kuvaus

Suomi tukee YK:n vapaaehtoisrahastoa kidutuksen uhreille 200.000 eurolla vuonna 2015. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) hallinnoimasta, vuonna 1981 perustetusta YK:n vapaaehtoisrahastosta kidutuksen uhreille rahoitetaan hallituksista riippumattomia toimijoita, ml. kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät maa- ja paikallistason avustustyötä. Avustustyö on pääosin psykologisen, lääketieteellisen, sosiaalisen, oikeudellisen ja taloudellisen tuen antamista kidutuksen uhreille ja heidän perheenjäsenilleen. Lisäksi rahaston varoista tuetaan aiheeseen liittyvää koulutusta. Rahastosta on tuettu vuosittain noin kahtasataa projektia maailmanlaajuisesti. Rahasto on luokiteltu täysin ODA-kelpoiseksi.

Rahoituspäätös  16.06.2015

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n kidutuksen uhrien vapaaehtoisrahasto

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89890701

Tunnus

UHA2015-022256

Sivua muokattu

13.07.2015