Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,06.08.2014

International Federation for Human Rights (FIDH)/ Ihmisoikeuspuolustajien ja paikallisten järjestöjen kapasiteetin vahvistaminen

Kuvaus

Projektin tarkoituksena on vahvistaa kansallisten ihmisoikeuspuolustajien ja kansalaisjärjestöjen kykyä edistää ihmisoikeuksien toteutumista kansallisella tasolla Aasiassa, Itä-Euroopassa, Keski-Aasiassa ja Amerikoissa. Projektin kehitystavoitteet ovat kahdenlaisia. Tavoitteena on vahvistaa ihmisoikeuspuolustajien ja heidän järjestöjensä mielipiteen- ja kokoontumisvapauden kunnioittamista ja sen soveltamista käytännössä. Toisaalta tavoitellaan demokratian ja rauhan rakentamista taistelemalla rankaisemattomuutta vastaan ja vahvistamalla oikeusvaltioperiaatetta kunnioittaen kansainvälisiä ihmisoikeusstandardeja. FIDH on määritellyt seuraavat tavoitteet: - vaarallisissa tai painostavissa ympäristöissä toimivien ihmisoikeuspuolustajien suojelu - vahvistaa ihmisoikeuspuolustajien mahdollisuuksia ilmaista mielipiteensä, toimia ja osallistua kansainvälisiin foorumeihin - vahvistaa kansainvälisten rikosten uhrien oikeutta hyvitykseen - edistää toimivaa ja oikeudenmukaista oikeusjärjestelmää Jatkaakseen menestyksekästä yhteistyötään ulkoasiainministeriön kanssa, FIDH on valinnut fokusalueikseen Aasian, Keski-Aasian, Itä-Euroopan ja Latinalaisen Amerikan, FIDH:n jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden sekä kansallisten ihmisoikeuskansalaisjärjestöjen tukemana. Ohjelman suunnittelussa FIDH on kiinnittänyt erityistä huomioita sukupuoltenvälisen (gender) tasa-arvon toteutumiseen omissa delegaatioissaan, koulutuksissaan ja muussa toiminnassaan. Kuten meneillään olevassa valvontatyössään, FIDH korostaa erityisesti naisia kohtaan tehtyjä loukkauksia. FIDH:n tasa-arvo-ohjeistus ohjaa ohjelman toimeenpanoa kaikissa sen vaiheissa.

Rahoituspäätös  06.08.2014

1 755 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892473

Tunnus

UHA2014-012667

Sivua muokattu

27.08.2014