Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.12.2013

AfDF-13

Kuvaus

Afrikan kehitysrahaston 13. lisärahoitusneuvotteluissa rahoittajamaat neuvottelivat Pankin kanssa rahaston strategisesta ja operationaalisesta tavoitteenasettelusta sekä rahoituksen määrästä vuosille 2014-2016.

Rahoituspäätös  13.12.2013

115 223 053 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Afrikan kehitysrahasto

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89891842

Tunnus

UHA2011-007234

Sivua muokattu

03.01.2014