Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.12.2016

MYA/Metsävarojen kartoitus ja tietojärjestelmät

Kuvaus

Vähiten kehittyneiden maiden kategoriaan kuuluvan Myanmarin pinta-alasta noin 43% on metsää, mutta metsäkato on erityisesti viimeisten viiden vuoden aikana ollut nopeaa, kolmanneksi nopeinta maailmassa. Pitkään jatkuneet sisäiset aseelliset konfliktit erityisesti metsäisillä raja-alueilla ja maan eristyneisyys ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että metsävaroja on käytetty kestämättömästi. Myanmarin metsien käyttö ei ole kestävällä pohjalla eikä metsistä saada sellaista taloudellista hyötyä maan kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin rahoittamiseksi kuin mitä olisi mahdollista. Laittomat hakkuut ja puun salakuljetus ovat edelleen valtava ongelma. Kattavaa metsävarojen inventointia ei ole tehty Myanmarissa yli 30 vuoteen. Politiikkasuunnittelun, päätöksenteon ja kansainvälisiin velvoitteisiin mukaisen raportoinnin perustaksi ei ole tällä hetkellä luotettavaa ja ajantasaista tietoa metsien tilasta. FAO:n hankkeella luodaan Myanmarille moderni metsätietokanta ja rakennetaan metsähallinnon kapasiteettia tiedon keräämiseen ja analysointiin. Hanke tukee Myanmarin omaa tavoitetta saada luonnonvarojen hallinta kestävälle pohjalla ja hyödyttämään koko väestöä. Metsävaroihin liittyvän tiedon saatavuus ja metsävarojen seuranta- ja tietojärjestelmä mahdollistavat kansallisten metsäohjelmien ja muiden interventioiden suunnittelun sekä niiden vaikutusten seurannan. Tietoa tarvitaan myös ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin ja sopeutumistoimien suunnitteluun. Hankkeesta hyödyttää pitkällä tähtäimellä koko Myanmarin väestöä – etenkin niitä, jotka ovat tavalla tai toisella riippuvaisia metsävaroista (noin 70 % väestöstä) - sekä metsäviranomaiset ja metsäalan tutkimus- ja koulutusyhteisö. Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2017-2021 on 9 800 000 euroa, josta Suomen osuus on 8 000 000 euroa.

Rahoituspäätös  13.12.2016

8 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n elintarvike- ja maatalousjärj

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501523

Tunnus

UHA2015-015534

Sivua muokattu

27.12.2016