Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,30.06.2016

Tuki Tansanian innovaatiojärjestelmällehjelmalle

Kuvaus

TANZIS-ohjelman kehityspoliittisena tavoitteena on Tansanian kansallisen kehityssuunnitelman mukaisesti talouskasvun edistäminen ja köyhyyden vähentäminen. Ohjelma pyrkii kehittämään kansallista innovaatiojärjestelmää, joka lisää yrittäjyyttä, nostaa tansanialaisten yritysten kilpailukykyä, parantaa niiden pääsyä markkinoille ja luo työpaikkoja maahan. Ohjelmassa on kolme komponenttia : i) innovaatiotoiminnan lisääminen rahoituksen ja kapasiteetin vahvistamisen avulla; ii) kansallisen tiede- ja teknologiakomission (COSTECH) innovaatiorahaston (NFAST–I) kehittäminen ja komission kapasiteetin vahvistaminen sen hallinnoimiseksi ja iii) tietoisuuden lisääminen innovaatioiden merkityksestä yhteiskunnassa. Ohjelman suorat hyödynsaajat ovat kansallinen tiede- ja teknologiakomissio (COSTECH) sekä eri innovaatiokoulutus ja -tukiorganisaatiot kuten yrityshautomot, esihautomot, innovaatiotilat, Living Lab -toiminta, yliopistojen innovaatio- ja yrittäjyyskoulutusohjelmat ja muut innovaatiotukiorganisaatiot sekä innovaatioita kehittävät yritykset, kansalaisjärjestöt ja yhteisöt. TANZIS on jatkoa vuosina 2011 - 2016 toteutetulle TANZICT-hankkeelle. TANZICT hankkeen tuloksena syntyi Tansanian uusi ICT-politiikka. Hanke kehitti myös maan innovaatioekosysteemiä, joista tärkeimpinä saavutuksina oli yrityshautomoyhteisöjen synnyttäminen eri puolille Tansaniaa sekä Iringan yliopistossa kehitetty metodologia yrittäjyys- ja innovaatiokoulutuksen sisällyttämisestä yliopistojen toimintaan. TANZIS-ohjelma pyrkii hyödyntämään TANZICT:stä saatuja hyviä kokemuksia innovaatiotoiminnan kehittämisestä ja laajentamaan toimintaa ICT-sektorilta muille potentiaalisille teollisuuden ja palvelualoille. Ohjelman toimeenpanoa tukemaan palkataan ulkopuolinen konsultti. Suomen tuki ohjelmalle vuosina 2017-2021 on 8,95 milj.euroa.

Rahoituspäätös  30.06.2016

8 950 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 60%
  • Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen 30%
  • Informaatio- ja viestintäteknologia 10%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Tansanian valtiovarain ja taloudellisten asioiden ministeriö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235793

Tunnus

UHA2014-050937

Sivua muokattu

22.12.2016