Kestävä metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.09.2013

Kestävä metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa

Kuvaus

Suomi tukee FAO:n metsäosaston toimintaa nelivuotisella kestävää Metsien hallintaa muuttuvassa ilmastossa edistämään pyrkivällä ohjelmalla (Programme on Sustainable Forest Management in a Changing Climate). Suomen KEO-40:n kautta ohjaama kokonaistuki ohjelmalle on 14 miljoonaa eu-roa. Ohjelmalla tuetaan toimintaa FAO:n päämajassa ja viidessä pilottimaassa, joita ovat Ecuador, Peru, Vietnam, Tansania ja Sambia. Ohjelman tavoitteena on rakentaa kapasiteettia sekä testata ja kehittää metodologiaa ja hyviä käytäntöjä metsien kestävän hallinnan edistämiseksi.

Rahoituspäätös  20.09.2013

1 250 000 €

Kohdealue

Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

29892339

Tunnus

UHA2013-002558

Sivua muokattu

10.10.2013