Täydentävyys ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen; kansalaisjärjestötuki kahdenväliselle yhteistyölle opetussektorilla
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.09.2013

Täydentävyys ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen; kansalaisjärjestötuki kahdenväliselle yhteistyölle opetussektorilla

Kuvaus

Tavoitteena on kohdentaa erillishaku suomalaisille opetus- ja sosiaalialan kansalaisjärjestöille Nepalissa toteutettavan laajan sektoriohjelman ja kahdenvälisen teknisen avun ohjelman tueksi. Sektoriohjelma on onnistunut lisäämään koulunkäyntiä kaikilla tasoilla merkittävästi. Avunantajat kiittävät tästä, mutta toteavat samalla, että ministeriön toimenpiteet inkluusion ja tasa-arvon edistämisessä ja kaikkien lasten koulutuksen piiriin saattamisessa ovat olleet hajanaisia ja riittämättömiä. Kattava kokonaisvaltainen strategia (comprehensive equity strategy) on valmisteilla ja sen odotetaan valmistuvatn joulukuuhun 2013 mennessä. Kansalaisjärjestön rooli ympäröivän yhteisön panoksen saattamiseen koulujen ja opetuksen käyttöön tulisi olla nykyistä suurempi. Kotien ja koulujen vuorovaikutusta tarvitaan myös riskiryhmien saattamiseen takaisin kouluun ja/tai auttamaan ja motivoimaan heitä pysymään koulussa. Ruohonjuuritason yhteistyö perheiden parissa on yhteistyömuoto, jonka avulla rohkaistaan vanhempia myönteiseen suhtautumiseen lastensa koulunkäyntiin. Tarvitaan koko kouluajan kattavia strategioita, joiden avulla pyritään poistamaan koulunkäynnin keskeyttämiseen johtavia tekijöitä ja puuttumaan ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa.

Rahoituspäätös  11.09.2013

200 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Tuki kansallisille kansalaisjärjestöille (avunantajamaassa) 20%
 • Tuki alueellisille ja paikallisille kansalaisjärjestöille (avunsaajamaissa) 40%
 • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 40%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

66014224

Tunnus

UHA2013-003884

Sivua muokattu

19.09.2013