Oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistaminen kansalaisten voimaannuttamiseksi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.09.2013

Oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistaminen kansalaisten voimaannuttamiseksi

Kuvaus

YK:n kehitysohjelman (UNDP) Tadzhikistanin oikeusvaltio-ohjelma koostuu kahdesta osasta, missä Suomen rahoittama nelivuotinen hanke keskittyy eräiden instituutioiden, oikeusasiamiehen toimiston, väestörekisterikeskuksen sekä paikallisviranomaisten kapasiteetin kehittämiseen tavoitteena parantaa lakien ja ihmisoikeussuositusten toimeenpanoa sekä parantaa mm. henkilöpapereiden saantia. Hyödynsaajat ovat kansalaisia ja erityishuomio kohdistuu haavoittuviin ryhmiin - maaseudun naisiin, riskiryhmän lapsiin ja nuoriin sekä vammaisiin - joille tarjotaan maaseudulla ilmaista oikeusapua ja joiden lainsäädännön ja oikeuksien tuntemusta parannetaan. - Hanke parantaa maaseudun yksinhuoltajaäitien ha heidän perheidensä asemaa. UNDP:n mukaan noin 70% työikäisistä miehistä on ainakin osan vuotta vierastyöläisinä ulkomailla. Henkilöpapereiden puute estää koulutus- ja terveyspalvelujen saannin sekä taloudellisen toiminnan käynnistämisen.

Rahoituspäätös  19.09.2013

2 000 000 €

Kohdemaa

Tadžikistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 75%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 25%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67102205

Tunnus

UHA2013-001224

Sivua muokattu

10.10.2013