Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.11.2016

MYA/Opettajankoulutuksen kehittäminen Myanmarissa

Kuvaus

Pitkään kestäneen eristäytyneisyyden, sotilashallinnon ja sisäisten aseellisten konfliktien seurauksena Myanmar on Aasian toiseksi köyhin valtio, joka kuuluu vähiten kehittyneiden ja hauraiden maiden kategoriaan. Sulkeutuneisuuden aikakausi ja heikko talouskasvu ovat osaltaan jättäneet jälkensä myös maan opetussektoriin: Myanmarin koulutusjärjestelmä on vanhentunut ja kärsii kapasiteetti- sekä resurssivajeesta. Opetuksen laatu ja oppimistulokset ovat heikkoja ja monen, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevan lapsen koulutie loppuu lyhyeen. Hankkeen päätavoitteena on kehittää opettajankoulutusta Myanmarissa. Hankkeessa avulla uudistetaan opettajakoulutuslaitosten toimintatapoja ja niissä annettavaa opetusta, sekä vahvistetaan niiden hallinnollista kapasiteettia. Hankkeesta hyötyvät sekä opettajankoulutuslaitosten hallintohenkilökunta ja opettajat että opettajaksi opiskelevat, sekä viime kädessä koululaiset. Hankkeen myötä opettajien ammattitaito nousee ja heidän uranäkymänsä ja motivaationsa paranevat. Tämän edesauttaa opettajien pysymistä tehtävissään ja parantaa opetuksen ja sitä kautta oppimisen laatua ja oppimistuloksia. Tämä vähentää esimerkiksi koulun keskeyttämisen todennäköisyyttä ja antaa lapsille parempia valmiuksia elämään. Näin hanke vähentää pitkällä aikavälillä köyhyyttä Myanmarissa. Hanke pyrkii myös edistämään ihmisoikeusperustaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa opettajankoulutuksen toimintatavoissa ja opettajankoulutuspolitiikassa lisäämällä opetusministeriön sekä opettajankoulutuslaitosten henkilökunnan tietoisuutta näistä periaatteista. Tavoitteena on, että opettajankoulutuksen uudistaminen edistää ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa sekä rauhankasvatusta. Hanke tukee myös Suomen politiikkavaikuttamista opetussektorilla. Hankkeen toteuttaa YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO. Suomen tuki vuosina 2016-2019 on 3, 250 000 Euroa.

Rahoituspäätös  10.11.2016

3 250 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Opettajien koulutus 80%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 20%

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501525

Tunnus

UHA2015-015536

Sivua muokattu

22.12.2016