Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.09.2015

UNDP/kauppaa tukeva kyt-ohj./Keski-Aasiassa

Kuvaus

UNDP:n toimeenpanema ohjelma käynnistyi v. 2009 osana Laajemman Euroopan aloitetta. Ohjelman avulla on edistetty aloitteen maiden talouskasvua Itä-Euroopassa, Etelä-Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa kehittämällä kaupan edellytyksiä ja parantamalla kaupankäynti- ja kilpailukykyä. Vaiheen I aikana v. 2009-2010 valmisteltiin kauppatarvekartoitukset kaikkien maiden osalta ja toteutettiin pilottihanke yksityisen sektorin kaupankäynnin kehittämiseksi tärkeiden kauppaväylien varrella Keski-Aasiassa. V. 2011 - 2013 toteutetun vaiheen II keskityttiin ulkomaankaupan kehittämiseen, pohjautuen kauppatarvekartoituksiin ja pilottihankkeesta saatuihin kokemuksiin. Vaihe III (2014-17) toteutetaan vain Tadzhikistanissa, Kirgisiassa ja Uzbekistanissa johtuen Suomen kehityspoliittisen toimintaohjelman 2012 suosituksesta keskittää toiminta köyhimpiin maihin. Tarkoituksena on syventää jo aikaansaatuja muutoksia ja laajentaa hanketta maantieteellisesti näiden maiden sisällä. Ohjelmalla pyritään lisäämään maiden kauppapoliittista osaamista ja elintarvikealan pk-yritysten kilpailukykyä kehittämällä tuotteiden laatua ja markkinointia.Suomi on rahoittanut vaiheita I ja II yhteensä 6,2 milj. eurolla. III vaihetta rahoitetaan 9 milj. eurolla.

Rahoituspäätös  16.09.2015

927 659 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 30%
  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 70%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89856901

Tunnus

UHA2015-024015

Sivua muokattu

25.09.2015