Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.04.2015

Kehitysmaiden toimintavalmiuksien vahvistaminen ilmastonmuutostoimissa, tuki Ilmastosopimussihteeristölle

Kuvaus

Hankkeella vahvistetaan Ilmastosopimuksen kehitysmaaosapuolten toimintavalmiuksia. Ilmastosopimussihteeristöä tuetaan 288,000 euron erillisrahoituksella (i) toimintavalmiuksien vahvistamiseen tähtäävän ”Durban Foorumin” järjestämisessä, (ii) tiedon tuottamisessa kehitysmaiden kapasiteetin rakentamista ohjaavan toimintakehikon arvioinnissa ja (iii) Kehitysmaiden kapasiteetin vahvistamista koskevan hankeportaalin kehittämisessä. Tällä vahvistetaan tietopohjaa, jolle uusi Ilmastosopimus tulee perustumaan ja edesautetaan Suomen tavoitetta saada aikaan kattava ilmastosopimus, jossa myös naisten alkuperäiskansojen asema on otettu huomioon.

Rahoituspäätös  10.04.2015

288 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n ilmastonmuutoskonventti

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892590

Tunnus

UHA2015-004403

Sivua muokattu

22.04.2015