Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.05.2016

Ihmisoikeuksien Edistäminen ja Toteutus

Kuvaus

Hankkeen rahoitus kattaa kolmen eri toimintayksikön tavoitteita seuraavasti: AIDS –lakiyksikkö (AIDS Law Unit) edistää HIV:n tai AIDS:n kanssa elävien ihmisten oikeuksia ja asemaa. HAnkeaktiviteetit tähtäävät erityisesti palvelujen saatavuuden kehittämiseen. Sukupuolten välinen tutkimus- ja asianajoprojekti (Gender Research & Advocacy Project) edistää naisten ja lasten tasapuolisia oikeuksia. Tavoitteena on voimallistaa haavoittuvia lapsia, naisia ja perheitä vaatimaan heille kuuluvia tasa-arvoisia oikeuksia. Maa-, ympäristö- ja kehitysprojektin (Land, Environment and Development Project) tavoitteena on saavuttaa oikeudenmukainen maareformi, joka ottaa huomioon ympäristön kestävyyden. Projektin tarkoituksena on, että köyhillä, maattomilla ja syrjäytyneillä ihmisryhmillä on tasaveroiset mahdollisuudet päästä käsiksi maahan ja sen tuomiin hyötyihin. LAC:n kanssa tehty yhteistyö on jatkunut pitkään ja edustusto on pyrkinyt aktiivisesti löytämään vastaavanlaista, hyvää hankekumppania IO-sektorilla. Uusi hanke LAC:n kanssa perusteltiin sillä, että toimija on ainoa laatuaan, tekee hyvää yhteistyöstä valtion viranomaisten kanssa, luotettava ja tunnollinen.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

  • Suomen julkinen sektori
  • Kehitysmaan kansalaisjärjestö

Ota yhteyttä

win

Rahoituskohteen numero

28115436

Tunnus

UHA2016-002549

Sivua muokattu

16.05.2016