Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,14.12.2015

UNESCO/Lukutaidon lisääminen Afganistanissa (ELA III)

Kuvaus

UNESCO:n ELA-hankkeella lisätään luku- ja ammattitaitoa Afganistanin aikuisväestön keskuudessa kaikissa 34 provinssissa. Afganistanissa on yksi maailman alhaisimmista lukutaitoprosenteista maailmassa, noin 34 % aikuisväestöstä (yli 15-vuotiaat) on lukutaitoisia. Naisten lukutaitoprosentti on keskimäärin noin 20 % ja miehillä se on lähes 50 %. Alueelliset vaihtelut maan sisällä ja kaupunkien ja maaseudun välillä ovat suuret. Hankkeen hyödynsaajina ovat erityisesti: naiset, maaseutuväestö, maansisäiset pakolaiset, kuchit ja muut paimentolaiset. Hankkeen tavoitteena on, että 750 000 ihmistä saavat lukutaidon, joista 2/3 on naisia. Suomen v. 2016 alkavalla kahden miljoonan euron rahoitusosuudella rahoitetaan 12 000 aikuisen lukutaito-opetusta neljässä provinssissa: Farah, Logar, Panjsher ja Parwan 2016-18 (24 kk). Hankkeen kokonaiskustannus on noin 37 miljoonaa dollaria, ja muut rahoittajat ovat Ruotsi ja Japani.

Lisätietoa

http://www.unesco.org/new/en/kabul/home/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  14.12.2015

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

  • YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö
  • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507336

Tunnus

UHA2015-025357

Sivua muokattu

21.12.2015