Oikeuspalvelujen saatavuuden laajentaminen oikeudelliseksi voimaannuttamiseksi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 29.11.2013

Oikeuspalvelujen saatavuuden laajentaminen oikeudelliseksi voimaannuttamiseksi

Kuvaus

UNDP:n Kirgisian toimiston toimeenpanema oikeussektorin vuodet 2014-2017 kattava tukihanke, joka on jatkoa vv. 2011-2013 toimeenpannulle Keski-Aasian oikeussektorin tukihankkeelle (Equal before the Law: Access to Justice). Kokonaisbudjetti on 2 milj euroa. - Tavoitteina on tukea valtion oikeusapujärjestelmän kehittämistä (ml lainsäädännön laajentaminen koskemaan myös siviilitapauksia), kotiväkivaltaa koskevan lain toimeenpanoa, oikeustietouden parantamista sekä henkilöpapereiden saamisen yksinkertaistamista. Oikeusvaltiohanke tukee keväällä 2013 hyväksyttyä Kirgisian kansallista kehitysstrategiaa. Toiminnan ansiosta valtion ja oikeussektorin kyky tarjota oikeuspalveluja ja suojella heikommassa asemassa olevia paranee ja syrjäytyvät ryhmät pystyvät paremmin käyttämään oikeuksiaan kansainvälisten ihmisoikeusstandardien mukaisesti. Paikallishallinnon toimintakykyä em. asioissa kehitetään erityisesti valittavilla pilottialueilla. Toiminnasta hyötyvät sekä viranomaiset keskushallinnon ja paikallistasolla että kansalaiset, erityisesti haavoittuneet ryhmät - maaseudun naiset, riskiryhmän lapset ja nuoret sekä vammaiset. - Projektin toteuttavat UNDP Krigisian toimisto yhdessä muiden YK-järjestöjen kanssa yhteistyössä Kirgisian hallituksen (erityisesti oikeusministeriön) kanssa.

Rahoituspäätös  29.11.2013

2 000 000 €

Kohdemaa

Kirgisia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67302608

Tunnus

UHA2013-001221

Sivua muokattu

12.12.2013